Foto: Mostphotos

”Säkra flickors rättigheter i Solna”

Agera kvinnojour vill uppmärksamma Solna om den Internationella flickdagen och skickar en önskelista till Solnas politiker.

  • Publicerad 07:00, 11 okt 2018

Den 11:e oktober vill Agera kvinnojour uppmärksamma Solna om den internationella flickdagen. Flickor i Solna får dagligen utstå trakasserier och våld från jämnåriga och vuxna. Vi behöver gemensamt agera mot dessa kränkningar av flickors mänskliga rättigheter.

”Men han gillar ju dig – han skojade ju bara, du vet hur pojkar är”. Från knuffarna i sandlådan till kränkande ord och tafsande händer i högstadiekorridoren. Varje dag ursäktas pojkars beteende, just för att de är pojkar. När ingen lyssnar på flickorna, lär de sig två saker. 1. Våld är lika med kärlek och 2. Deras historia betyder ingenting.

Våldet isoleras inte bara mellan barn och unga i skolan. Brottsförebyggande rådet publicerade förra året en rapport som slog fast att våld mot flickor är som allra mest förekommande i hemmet. Där utövas våldet av någon som står dem nära. Våldet sker alltså i vanliga hushåll i en vanlig bostad, även här i Solna.

Ansvaret för att säkra flickors rättigheter ligger hos de vuxna som dagligen möter flickorna. Skola, fritidslärare, fotbollstränaren och andra föreningar finns i flickans direkta närhet varje dag, men de behöver verktyg för att tillgodose flickornas trygghet. Verktygen ska finansieras av kommunen genom våra politikers beslut. För att komma till bukt med det omfattande våld som finns mot flickor krävs förebyggande insatser som hindrar våldets spridning i det offentliga rummet. Men det behövs också akuta insatser för att skydda de flickor som blir utsatta för våld och övergrepp i hemmet.

I dagsläget kan flickor nå oss via vår jourtelefon för att få stöd, men Solnas flickor förtjänar mer än så. Vi vill bygga ut vår förebyggande verksamhet för att kunna ta emot flickor som söker stöd och hjälp. Vi vill kunna skapa aktiviteter för flickor i Solna så att de får en frizon från våld. Vi vill komma ut i skolorna och träffa barn och unga för att prata om våldet.

Agera kvinnojour är en ideell verksamhet som drivs av eldsjälar och har begränsade ekonomiska medel. För att vi ska kunna finnas för alla Solnas flickor krävs aktiv handling från våra politiker. Därför skickar vi med en önskelista:

• En lokal för öppen verksamhet där vi kan ta emot flickor, men också kvinnor, som söker stöd och hjälp från våld. Vi ska också i lokalen kunna ha aktiviteter för att aktivt arbeta med stärkandet av flickors medvetande om deras rättigheter.

• Låt Agera kvinnojour komma ut till Solnas alla skolor för att möta barn och unga, och prata om våld och dess konsekvenser. Med aktiviteter och workshops förhindrar vi destruktiva normer om våld.

• Kompetenshöjning i skola, vård och bland idrottsklubbar i Solna – så att fler vuxna ser våldet och stöttar flickor när de behöver hjälp. Alla vuxna ska veta att de kan vända sig till Agera kvinnojour för frågor om de misstänker att en flicka har utsatts för våld.

• Stärk socialtjänsten i Solna stad så att den har kapacitet att utreda alla orosanmälningar i tid. På så sätt kan barnen komma bort från en farlig miljö.
Politiker, skolan och alla ni andra vuxna som möter flickor i er vardag – det är dags att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att trygga flickors grundläggande mänskliga rättigheter!

Agera kvinnojour