Inför en långsam kassa i mataffären, tycker skribenterna bakom insändaren. Foto: Sofia Ekström

Så kan vi hjälpa dem som har afasi

Fem förslag för att hjälpa dem med afasi.

  • Publicerad 14:40, 24 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal och ofta läsa, skriva eller räkna. Det är vanligt att ha kognitiva svårigheter och rörelsenedsättning.

Omgivningen kan tycka att det är svårt att förstå vad personen säger. Den med afasi tycker ofta att samtal går för fort. Det är svårt att hinna bearbeta vad som sägs.

Allt för ofta fyller andra i ord, eller pratar en ”över huvudet”. Mycket som tidigare varit självklart att göra är nu svårt och tar längre tid.

Att ges tid att förstå och uttrycka sig är nödvändigt för att vara delaktig. Vad kan privatpersoner, företag och myndigheter göra? Afasiförbundet presenterade på Afasidagen den 10 oktober fem förslag på temat Ge tid.

Förslagen:

  1. Inför en ”långsam-kassa” i mataffärer där den som tar tid på sig att stapla varor och betala ges den tid som hen behöver.
  2. Ha alltid ”Jag vill prata med en person” som första val vid knappvalsfunktioner eller talsvarsinkänning. Se till att de som svarar erbjuder bildsamtal och är vana att prata med personer som har svårt att hitta ord. Artificiell intelligens, och röstinkänning måste lära sig förstå avvikande sätt att tala.
  3. Se till att personer som gör speakerröster, intervjuer eller filmas för tv, radio pratar långsamt.
  4. Alla som möter personer med afasi inom vård och omsorg bör boka in extratid.
  5. Förutsätt aldrig att du vet vad någon ska säga. Ta dig tid att lyssna!

Ulrika Guldstrand

ordf. Sv. Logopedförbundet

Berit Robrandt Ahlberg

ordf. Afasiförbundet

Lena Ringstedt

ordf. Afasiföreningen i Sthlms län