Det byggs för lite hyresrätter i Solna, menar de socialdemokratiska insändarna. Foto: Åsa Sommarström

S: Solna växer – och vi behöver bygga fler hyresrätter nu!

  • Publicerad 05:00, 1 aug 2019

Solna växer. Det är vi Socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att Moderaterna ensidigt bygger bostadsrätter när nya stadsdelar i Solna planeras.

Eftersom bostadsrättspriserna skjutit i höjden innebär det att endast höginkomsttagare har råd att flytta till Solnas nya stadsdelar. Det stänger ute många, inte minst unga och pensionärer.

Det är dags att Solnas politiker­ börjar ta ansvar för stadsutvecklingen i kommunen och säkerställer att det i samtliga områden 
i Solna också byggs minst 50 procent hyresrätter per år.

Arne Öberg (S)

Sara Kukka-Salam (S)