S vill ha mer kameraövervakning i Sollentuna. Foto: Mitt i

S: Snart lättare 
att få till övervakning

Socialdemokraterna vill att det ska bli lättare att få tillstång till kameraövervakning i Sollentuna.

  • Publicerad 11:28, 21 jun 2018

Alla Sollentunabor ska ha rätt att känna sig trygga i vardagen. Kriminalitet ska bekämpas och lagbrott ska beivras och lagföras. Det är vår uppgift som förtroendevalda att bekämpa såväl brottslighet som brottslighetens orsaker.

Vi Socialdemokrater har en bred politik för ett tryggare Sollentuna som får effekt på både kort och lång sikt.

Sollentuna kommun bedriver ett aktivt trygghetsarbete som det råder politisk enighet om. Uppsättandet av trygghetskameror i bland annat Edsberg är en liten del i det arbetet. Vi Socialdemokrater hade också önskat att det är lagligt möjligt att omgående sätta upp trygghetskameror.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen är medveten om den nuvarande kamerabevakningslagen inte är tillräcklig. Regeringen har därför lagt förslag om en ny lag som börjar gälla från den 1 augusti, om riksdagen godkänner den. Den gör att det blir lättare för bland annat en kommun att få tillstånd till kamerabevakning på offentlig plats i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.

Förslaget till ny kamerabevakningslag är en del i en bred satsning för att bekämpa såväl brottsligheten som brottslighetens orsaker. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar för att bygga ett Sverige som långsiktigt blir ännu tryggare.

Roger Sjöberg (S) Kommunfullmäktigeledamot Edsberg

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Så blir nya Södra Häggvik

Nyheter Från handel och industri till en blandning av bostäder och service. Stora delar av Södra Häggvik planändrades redan i början av 2000-talet efter att gamla ABB-huset – nuvarande The Factory – stod klart. Först nu är planerna på en blandad stadsdel med bostäder,...onsdag 28/10 4:50

City Gross siktar på att slå upp portarna först

Nyheter "Vi vill ju ha nyöppningskänslan, men ändå coronasäkra det." City Gross stängde sin butik i Stinsen sommaren 2019 och gör nu comeback i Häggvik då man öppnar i det nya handelskvarteret. – Jag törs inte säga exakt när, men vi öppnar först, sedan kommer Willys...onsdag 28/10 4:30