Städning är viktigt menar Roger Sjöberg (S). Här kämpar några kommunanställda mot skräphögar i slänten nära hundrastgården på Bagarbyvägen. Foto: Stefan Källstigen

S: ”Så kan vi trivas fler på liten yta”

  • Publicerad 15:13, 15 sep 2020

De flesta vill ha det fint och trivsamt runt sig. Det märker vi ofta när vi samtalar med Sollentunabor.

Om Sollentuna ska framstå som en trivsam kommun krävs att våra gemensamma utemiljöer sköts på ett bra sätt. Den pågående pandemin har medfört att användandet av parker, grönområden och naturreservat ökat markant.

Sollentuna är Sveriges sjunde mest tätbefolkade kommun och utvecklingen går mot ännu tätare bebyggelse. Vi blir fler människor som bor på samma yta.

I en mer tätbebyggd kommun ställs krav på högre standard på skötseln. När det gäller våra gemensamma ytor prioriterar vi fyra områden:

1. Större långsiktighet i skötseln. Det svåra är inte att anlägga parker, planteringar och andra ytor, utan att sedan sköta dem över tid med samma standard som de anlagts. Vi har sett många ambitiösa anläggningar som sedan fått förfalla. Vi väntar fortfarande på tillsättandet av en stadsträdgårdsmästare.

2. Bättre städning av gator och parker. Renhållning och skötsel av gator, torg, parker och andra gemensamma ytor behöver förbättras. Det inbegriper slyröjning, ogräsrensning, lövräfsning och annat som upplevs som skräpigt.

3. Utveckla glömda ytor. Kommunen äger många ej anspråkstagna markytor, som ligger nära eller i bostadsområden. En hel del av dessa sköts i dag knappt alls. I framtiden bör en del av dessa ytor utvecklas till bostadsnära parker.

4. Tryggare miljöer i mörker. Stora delar av året är halva dygnet mörkt. Det skapar behov av en gatubelysning som lyser upp och gör att utemiljöer upplevs trygga även efter skymningen. Det handlar även om att häckar och träd beskärs på ett sätt som släpper igenom ljus.

Vi vet att de gröna oaserna är uppskattade av Sollentunaborna, men det räcker inte. Skötselarbetet måste fortsätta utvecklas.

Nya parker och grönområden måste anläggas och fyllas av Sollentunabor.

Roger Sjöberg (S), gruppledare natur- 
och tekniknämnden

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Sollentuna har utsetts till Årets biltvättarkommun

Nyheter Kreativ informationskampanj gav pris från Hållbar biltvätt. Sollentuna kommun är bäst i Sverige på att informera och uppmuntra sina invånare till att inte tvätta bilen på gatan. Tack vare sina insatser har kommunen nu utsetts till Årets biltvättarkommun 2020...tisdag 20/10 9:47

Nu är Röda Korsets nya second hand-butik invigd

Nyheter Mindre lokal ska ge större lönsamhet. En stund före klockan 11 i lördags började en liten nyfiken kö bildas utanför Röda Korsets nya second hand-butik på Hvidovrestråket i Tureberg. – Härmed förklarar jag vår nya butik invigd, sa Joakim...tisdag 20/10 5:15

Oförändrad skatt i Alliansens budget för 2021

Nyheter De ekonomiska prognoserna präglas av stor osäkerhet. Nu har den styrande Alliansen i Sollentuna presenterat sitt budgetförslag för de kommande åren.måndag 19/10 14:30