Alliansens hanteringen av Åsättra förskola är ett av de ärenden som fått stark kritik. Foto: Läsarbild

S: Österåkers tystnadskultur är ett hot mot demokratin

  • Publicerad 11:05, 2 sep 2020

Demokratin är ett djärvt system.

Djärvt för att den är inkluderande och öppen. Men också för att den är både krävande och accepterande. Krävande gentemot de som styr och accepterande av de som väljer.

Demokrati är trots dess fantastiska fördelar ett system som måste vårdas, respekteras, behandlas med stor integritet av alla politiker, i synnerhet de som tillhör beslutsfattandet.

Demokratins innersta väsen är samtalet och debatten. Det politiska samtalet som leder demokratin och utvecklingen framåt. Samtalet mellan väljare och politiker och samtalet inom dessa grupper. Mellan de styrande och oppositionen.

Det här leder mig till situationen i Österåkers kommun.

När skolor på olika nivåer läggs ner, är det då rimligt att det inte öppet och grundligt diskuteras i relaterade beslutsfattande kommunala nämnder?

Är det rimligt att nämndmöten då ställs in ”för att det finns för lite att diskutera”?

På vilket sätt främjas den kommunala demokratin, öppenhet och berörda invånare av det?

Bristerna på öppenhet och demokrati är oroande

Glenn Viklund (S)

När nämnder ska fatta beslut, är det då önskvärt att besluten redan är fattade och att all vidare diskussion avstås av dem som är i majoritet innan beslut spikas? Hur gynnas Österåkers invånare av att det uppenbart råder en obändig tystnadskultur på flera områden bland Österåkers tjänstemän och varför ser vi inte ett kraftfullt avståndstagande ifrån detta från ansvariga politiker?

Vilka tror sig gynnas av att anställda är rädda att förlora jobbet om de öppet framför kritik?

Bristerna på öppenhet och demokrati är oroande. Demokratins funktionssätt är avgörande för att utvecklingen ska fortsätta framåt på invånarnas villkor. Den senaste utvecklingen trendar dessvärre inte odelat i rätt riktning.

Glenn Viklund (S)