Socialdemokraternas vallöfte är att satsa mer på förskola och skola. Foto: Mitti

S: Österåker ska klara varje elev

”Socialdemokraterna går till val på fler anställda i förskolan och mindre barngrupper”, skriver Jörgen Palmberg (S), 2:e vice ordförande i skolnämnden och Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition i ett debattinlägg.

  • Publicerad 11:16, 23 jun 2018

Det finns ett Österåker där resultaten i skolan höjs, där förskolor låter alla barn få en bra start i livet. Ett Österåker där våra elevers arbete­ i gymnasiets lyfts fram i offentliga sammanhang och där fortbildningen för skolans personal lyfts långt utanför kommungränsen.

”Lokaler är så slitna och dålig anpassade att det går ut över elevernas­ resultat”

Men det finns också ett Österåker där barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. Där lokaler är så slitna och dålig anpassade att det går ut över elevernas­ resultat. Ett Österåker med stora barngrupper i förskolan där personalen slits hårt av att ha för få kollegor, vilket gör det ännu svårare att rekrytera.

Båda bilderna av Österåker­ är sanna – samtidigt.­

Vi ser att personal, föräldrar och elever bidrar till att höja resultaten i skolan samtidigt ser vi stora utmaningar. Målet som är 5,2 barn per årsarbetare­ inom förskolan. Senaste­ siffran­ visar att vi har 5,7 barn per årsarbetare. För att nå målet krävas cirka 35–40 förskollärare/barnskötare.

Detta är oacceptabelt och Socialdemokraterna går till val på fler anställda i förskolan och mindre barngrupper samt att anpassa lokaler som inte håller måttet för en modern lärmiljö.

Socialdemokraterna vill även satsa på ökad digitalisering inom förskolan och skolan. Österåkers gymnasium är i behov av utökade lokaler och det skall ske fort som möjligt.

Av Skolnämndens budget används cirka 6,5 procent till olika former av stöd till barn och elever med särskilda behov, det är för lite.

Skolverket konstaterar att ”Det är svårt att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev”. Socialdemokraterna vill införa en elevpeng som mer ser till varje barns behov­ ­­och resultat. För oss är målet­ att Österåker ska klarar varje elev, och att varje elev ska klara skolan.

Jörgen Palmberg (S), 2:e vice ordförande i skolnämnden

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition


Håller du med? Eller har du en annan åsikt? Skriv en insändare eller en debattartikel.