S: ”Engelska Skolan blir ett högriskprojekt för Vallentuna”

S i Vallentuna varnar för att Vallentuna skrivit ett avtal med Internationella Engelska skolan där kommunen tar den ekonomiska risken. Avtalet snedvrider också konkurrensen med både kommunala och andra privata skolor.

  • Publicerad 11:44, 3 jun 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Internationella Engelska Skolan (IES) är nu på väg att etablera sig i Vallentuna. Vi i Socialdemokraterna välkomnar IES till Vallentuna men vi ställer oss samtidigt mycket kritiska till de villkor för etablering som moderatstyrda alliansen i Vallentuna är på väg att genomdriva. IES har rätt att avsluta hyresavtalet efter fyra år samtidigt som kommunen då förbinder sig att stå för hyreskostnaderna för skolans lokaler i upp till 16 år.

Snedvriden konkurrens

I tillägg har alliansen öppnat för ett etableringsbidrag under de första fyra åren vilket snedvrider förutsättningarna för likvärdiga villkor mellan kommunens skolor. Såväl privata som kommunalt drivna skolor missgynnas.

Kommunens sak är inte att bära de ekonomiska riskerna när privata utförare, i detta fall IES, vill etablera sig i kommunen. Socialdemokraterna i Vallentuna har inget emot nya fristående aktörer i Vallentuna men eftersom möjligheten till stora vinster ligger hos den fristående aktören ska också risken ligga där.

Det finns i tillägg ett överskott av skolplatser i Vallentuna. Antalet tomma skolplatser blir ännu högre på hösten när Hagaskolan startar sin verksamhet samtidigt som färdigställda bostäder ligger på rekordlåg nivå, alltså färre nyinflyttade familjer som skulle kunna fylla dessa tomma skolplatser.

Nedskärningar

Med tanke på alliansens hårda besparingskrav inom kommunens alla verksamheter ser vi det som anmärkningsvärt att man vill genomföra etableringen av IES under dessa förutsättningar. Under 2018 gjorde IES en vinst på 63 miljoner kronor med en omsättning på 743 miljoner kronor men samtidigt ska Vallentunas invånare bära både risk och investeringskostnader. Vi ställer oss därmed frågande till om den moderatstyrda alliansen verkligen har medborgarnas bästa för sina ögon eller om de drivs av en annan agenda?

Jaana Tilles (s)

Thomas Arctaedius (s)

Gustav Elfström (s)

Jerri Bergström (s)

Anna-Maria Boström (s)

Sandra Rudeberg (s)

David Thell (s)