Akalla centrum. Foto: Anna Z Ek

S: Akalla torg har blivit en ödeplats

  • Publicerad 11:25, 8 nov 2019

Vi Socialdemokrater vill uppmärksamma att både Akalla torg och busstationen är i stort behov av upprustning. Nästan ingenting har hänt med miljön sedan de färdigställdes i samband med att Akalla byggdes i mitten av 1970-talet.

Socialdemokraterna vill göra en insats för Akalla torg, inte bara för att locka flera människor till området, utan också för att göra Akalla attraktivt för handel. Akalla torg ser inte längre välkomnande ut.

Busstationen vid t-banan är inte heller trygg. Man får en känsla av otrygghet när man står och väntar på bussen på kvällarna.

Akalla torg har alltid funnits i de boendes hjärta som en samlingsplats. Men nu är det närmast en ödeplats som övergivits av de ansvariga. Här finns nästan ingen växtlighet.

Akallaborna vill ha ett torg som erbjuder ett livligt och attraktivt utrymme, som välkomnar besökare att stanna och utforska Akalla och dess invånare. Även för dem som inte bor men har sin dagliga verksamhet i Akalla skulle ett attraktivt torg lyfta stämningen.

Akallaborna behöver ett torg som människorna kan njuta av medan de pratar med varandra – ett torg med potential för många olika saker, där handel och rekreation är sammanvävda.

Tryggheten kring torget och Akallas centrala delar upplevs som mycket eftersatt. Sedan länge har vi lovats trafiksäkerhetsåtgärder, som pollare längs Sibeliusgången. När kommer de? Innan det sker är inte skolbarn, fotgängare och cyklister skyddade från bilister som kör på gågatorna runt torget. Akallaborna kräver att deras barn kan ta sig till skolan vid torget utan risk för olyckor. De kräver ett torg utan olaglig trafik.

Mot denna bakgrund föreslår vi socialdemokrater att stadsdelsförvaltningen tillsätter en arbetsgrupp med representanter för berörda aktörer för att med det snaraste få till stånd en upprustning av Akalla torg och en trygg busstation.

S-gruppen Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sandra Zuniga Michel ordförande S i Akalla

Anders Östeberg riksdagsledamot från Akalla