Foto: Carlos Montecinos

Riv upp beslut om gravar på tippen!

  • Publicerad 07:00, 7 dec 2019

Järva behöver en ny begravningsplats och kommunen planerar att bygga den på Granholmstippen.

Förutom att bygget blir dyrt och utdraget är det ovärdigt eftersom miljögifter läcker in på gravområdet. Dess­utom förstörs Järvas omtyckta natur och discgolfbanan.

Alla politiker – släpp prestigen och ta in dessa argument! Beslutet om Granholmstippen var dåligt underbyggt och inte förankrat hos oss som bor här. Staden får inte köra över Järvaborna när det byggs här. Det finns alternativa, billigare och värdigare förslag.

Granholmstippen består av byggavfall och stadens miljöprövning visar att den läcker olja och andra miljögifter. Den planerade begravningsplatsen kräver omfattande marksanering, men även efter det är risken stor att gifter fortsätter läcka in på området.

Vem vill lägga sina döda på en gravplats som måste saneras upprepade gånger?

Samtidigt blir stora delar av Järvafältet en byggarbetsplats i många år och mycket natur ersätts av vägar och parkeringsplatser.

Tunga remissinstanser och en folklig opinion är emot placeringen. Bättre alternativ finns. Antingen den nedlagda motocross­banan vid Hägerstalund, eller det nya gräsrotsförslaget, FRED, där den läggs på oanvänd åkermark vid Hästa gård.

Alla förslag har för- och nackdelar, men båda dessa alternativ är bättre än kommunens plan. FRED är lätt att nå med kollektivtrafik från alla delar av Järva, och kräver mindre nya vägar och parkeringar. Det kostar betydligt mindre, och tar bara upp en fjärdedel av den yta som det nuvarande förslaget gör. Då kan vi få en snabbare, billigare och värdigare begravningsplats, utan att förstöra Järvafältet.

Järvaborna är trångbodda, hälsan är sämre och inkomsterna lägre än på andra håll. Vi behöver våra naturområden, ett levande friluftsliv – och en värdig begravningsplats. Nu!

Inte efter att många år och hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar kastats bort.

Vänsterpartiet Kista inkl Husby och Akalla