Många i Lidingö stads fullmäktigeförsamling är över 70 år och riskerar därmed att drabbas allvarligt av covid-19. Arkivbild. Foto: Anna Wilson

”Rimligt och ansvarsfullt att ställa in fullmäktige”

Lidingöpolitikern Carl-Johan Gestrup (M) reagerar på V-politikerns uttalande att det var fel att ställa in måndagen kommunfullmäktige. ”Det framhålls att de som är över 70 år utgör en riskgrupp. Flera i fullmäktige till hör den gruppen”, skriver han i denna insändare.

  • Publicerad 08:43, 19 mar 2020

Från myndighetshåll framhålls envetet vikten av att värna vårdens förmåga att hantera omhändertagandet av virusdrabbade.

Det sker bäst om antalet nya fall kan spridas ut över tid, genom att människor undviker att samlas i grupper och riskera att accelerera virusspridningen. Det framhålls att de som är över 70 år utgör en riskgrupp. Flera i fullmäktige till hör den gruppen.

Detta är artikeln som insändarskribenten reagerade på: 

Paus i politiken i coronavirusets spår

Direktiv och signaler om önskvärt beteende under pandemin är avsedda att vara normerande. Att ställa in fullmäktige på Lidingö är att förhålla sig till gällande normerande direktiv. Det är ett rimligt och ansvarsfullt agerande av dem som företräder lokalsamhället, när ärendena ger möjlighet till ett sådant beslut.

Under tiden kan förberedelser göras för nästa fullmäktigemöte, då pandemin fortsatt kan påverka samhället.         

Carl-Johan Gestrup

Fullmäktigeledamot Lidingö (M)

70+