Ursprunglig plan för nya kvarter, till vänster i bild, för sjukhusområdet, som dock ska jobbas om och harmoniserar mer med S:t Eriksområdet. Foto: Tengbom

Replik: Vi vill bygga attraktiva och trygga kvarter med bostäder och service

"Vänsterpartiet drivs av en ideologisk övertygelse om att bostäder bör ägas offentligt. Vår syn är den motsatta. Vi moderater drivs av att använda skattepengar effektivt", skriver Charlotte Broberg och Dennis Wedin i en replik.

  • Publicerad 11:15, 21 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vänsterpartiet i region och stad vill att lokaler och mark ska ägas offentligt även när det inte används. Ett exempel på detta är att de vill att regionen ska behålla gamla Sankt Eriks ögonsjukhus som idag står tomt, istället för att låta hela kvarteret utvecklas med hundratals nya bostäder, affärer och restauranger. Det är en inställning som ger stockholmarna färre bostäder och kostar skattebetalarna pengar.

Attacken från vänster

Vänsterpartiet drivs av en ideologisk övertygelse om att bostäder bör ägas offentligt, istället för människor själva. På samma sätt vill de äga mark och lokaler utan något syfte. Vår syn är den motsatta. Vi moderater drivs av att använda skattepengar effektivt, ha Sveriges högsta tillgänglighet i vården och öka människors trygghet och frihet. Stora tomma lokaler skapar dessutom otrygghet istället för nya attraktiva och trygga kvarter med bostäder och service.

Attackerna från den samlade vänstern mot privat ägande är stort, de vill att kommunen ska äga bostäderna, införa tak på ISK-sparande och avskaffa jobbskatteavdragen. Moderaterna är stolta över att vi har gett fler stockholmare i ytterstaden en chans att äga sitt boende genom ombildning. All ombildning sker på de boendes eget initiativ, och där allmännyttan är särskilt dominerande. Blandade boendeformer innebär mindre segregation.

Vård i världsklass

I Region Stockholm och Stockholms stad läggs miljardbelopp på att renovera och bygga de lokaler som behövs, bara på Södersjukhuset byggs och renoveras för flera miljarder. Detta kan vi göra för att vi fokuserar på att driva vård, skola och forskning i världsklass istället för att förvalta byggnader som vi själva inte behöver.

Stockholmsregionen och stockholmarna behöver inte mer ideologiska pekpinnar eller dåligt förvaltade tillgångar. Människor ska vara fria att själva kunna välja mellan såväl olika boendeformer som olika vårdgivare. Detta står mot Vänsterpartiets politik; färre bostäder, tomma byggnader och rent skatteslöseri.