Psykisk ohälsa sker inte bara på skoltid. Vi har infört ”en väg in” där vi samverkar med Region Stockholm genom ett utökat samarbete med psykiatrin, skriver Sophia Granswed Baat (M) och Ole-Jörgen Persson (M). Foto: Mostphotos

Replik: Vi tar ett helhetsgrepp om ungas psykiska mående

Socialdemokraterna påstår att vi skurit ned på elevhälsan under mandatperioden. Det stämmer inte. Vi tar ett helhetsgrepp om elevens psykiska mående, även efter skoltid, och har gjort en historisk satsning på särskilt stöd, skriver Moderaterna i utbildningsnämnden och Rinkeby-Kista.

  • Publicerad 12:15, 8 sep 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att alla barn ska klara skolan är vårt absolut viktigaste uppdrag. Och vi gör allt för att se till att varenda unge ska ha en hoppfull framtid.

REPLIK på S-inlägget "M prioriterar nedskärningar före satsningar på elevhälsan".

Moderaterna prioriterar elevhälsan. Vi ser tyvärr att den psykiska ohälsan ökar bland unga, särskilt bland flickor. Det är en oroväckande utveckling som behöver krafttag och konkreta åtgärder.

Ökad fysisk aktivitet

Vi vill öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga. Vi vill införa möjlighet till fysisk aktivitet varje dag på fritids. Ett fritidslyft med fokus på idrott, i samarbete med idrottsrörelsen, föreningslivet och kulturskolan.

Socialdemokraterna påstår att vi skurit ned på elevhälsan under mandatperioden. Det stämmer inte. Under mandatperioden har vi infört ”en väg in” till elevhälsan, där vi samverkar med Region Stockholm genom ett utökat samarbete med psykiatrin.

Tar ett helhetsgrepp

Psykisk ohälsa sker inte bara på skoltid, utan hela tiden. Med ”en väg in” tar vi ett helhetsgrepp om elevens psykiska mående och sambehandlar, via elevhälsan i skolan, och psykiatrin efter skoltid.

Vi har gett utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för att förebygga psykisk ohälsa. Riktlinjerna ska vara åldersanpassade och handlar om att man redan som liten lär sig sätta ord på sina känslor, för att kunna prata om både förväntningar och stress. Vi inför även digitala besök hos elevhälsan för att utöka tillgängligheterna för eleverna.

Satsning på särskilt stöd

Sist men inte minst, har vi gjort en historisk satsning på särskilt stöd på 170 miljoner kronor under 2022. Det avser både elever som går i kommunala särskilda undervisningsgrupper och fristående resursskolor.

Alla elever som behöver ska få gå i en särskild undervisningsgrupp på sin egen skola, samtidigt som möjligheten till att välja en fristående resursskola ska finnas kvar.

Hoppfull framtid

Att alla barn ska klara skolan är vårt absolut viktigaste uppdrag. Och vi gör allt för att se till att varenda unge ska ha en hoppfull framtid. Oavsett vem man är eller var man bor.