"Visst har vi en ambitiös miljöpolitik" svarar majoriteten i en replik på ett debattinlägg av Centerpartiet i Mitt i Lidingö. Foto: Åsa Sommarström

Replik: Vi slår vakt om miljön

Att värna Lindigös gröna och blå värden är en självklarhet för oss, skriver Lidingös politiska majoritet i en replik till Centerpartiet.

  • Publicerad 06:15, 6 feb 2021

I en artikel i Lidingö Nyheter (15/1) riktar Centerpartiet kritik mot den styrande majoritetens miljöpolitik och framför krav på detaljstyrning av bland annat näringslivet. Det är förvånande att Centerpartiet, som brukar gälla för ett företagarvänligt parti, inte har tillit till näringslivets ambitioner och vilja att arbeta klimatsmart. Centerpartiet på Lidingö förespråkar istället detaljstyrning och att politikens fingrar ska peka in i minsta vrå.

Lidingös gröna och blå värden är en självklar prioritet för oss. Vår ambitionsnivå för Lidingös miljö och för ett klimatmässigt hållbart samhälle är hög. Det handlar om den ö och den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer, så ingen fråga kan vara viktigare.

Verklighetsförankrat

Vårt miljöprogram är verklighetsförankrat, genomförbart och inte ett uttryck för signalpolitik. Miljöprogrammet har koppling till sex av FN:s Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Programmet har tagits fram för stadens verksamheter och innehåller konkreta målområden där staden har stor rådighet: det är så vi har möjlighet att göra miljönytta på Lidingö utan att styra enskilda medborgare. Istället för att detaljstyra människors liv och vardag, erbjuder Lidingö stad energi- och klimatrådgivande tjänster. Denna rådgivning kan exempelvis handla om förutsättningar för solceller eller hur man laddar sin elbil.

Konkretisera målen

Vi har, till skillnad från Centerpartiet, tillit till att det inom de olika verksamheterna finns kompetens att konkretisera målen i effektiva handlingsplaner för en hållbar miljö. Vi ser en glädjande utveckling när det gäller hur förskolor och skolor arbetar kemikaliesmart och för att minska användningen av plast. Lika glädjande är att det inte sker utsläpp av mikroplaster från Lidingös konstgräsplaner. Viktiga punkter i miljöprogrammet är åtgärder för rening av dagvatten och arbetet för att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken.

På riksplanet har Centerpartiet medverkat till beslut att stänga ytterligare ett kärnkraftverk, vilket resulterat i att Sverige under denna vinter behövt köpa in smutsig kolkraft från Polen. Städa framför egen dörr först, Centerpartiet.