Socialdemokraterna vill ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi vill bygga en trygg och sammanhållen vård och lämna marknadsexperimenten bakom oss, skriver Talla Alkurdi (S) och Tuva Lund (S). Foto: Anna Molander

Replik: Vi ska lämna marknadsexperimenten i vården bakom oss

Ingen ropar efter fler privatiseringar. Ingen demonstrerar för att sälja ut fler sjukhus. Trots detta fortsätter KD att försvara landets mest privatiserade vård, skriver två S-politiker i en replik till Kristdemokraterna.

  • Publicerad 12:15, 14 dec 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vad är det för valfrihet att tvinga anhöriga att välja mellan vinstdrivna vårdbolag i livets slutskede?

REPLIK på KD:s inlägg "Nu permanentar vi avancerad hemsjukvård på särskilda boenden".

Kristdemokraterna försöker varna för vad som händer om det blir ett maktskifte i Region Stockholm. Trots att det är KDs politik som till stora delar ligger bakom bristerna i äldres vård under pandemin.

I Coronakommissionens slutbetänkande framgår att få äldre i Stockholm fick träffa en läkare och att det saknades resurser i vården.

Äldre tvingas jonglera

För en självklar lärdom av pandemin är att det måste satsas mer på äldrevården. Vi vill se fler läkare i äldreomsorgen, samtidigt som färre personer ska springa i äldres hem. Äldre ska få den läkarvård de har rätt till, både genom avancerad sjukvård i hemmet och läkarinsatser.

Samtidigt är problemet att Region Stockholm har landets mest privatiserade vård. Utvecklingen är extrem jämfört med andra regioner. Detta har lett till att äldre och anhöriga allt för ofta behöver kämpa för att få rätt vård i tid och tvingas jonglera en stor mängd vårdkontakter.

Palliativ vård som marknad

Även den palliativa vården drivs som en marknad. Vad är det för valfrihet att tvinga anhöriga att välja mellan vinstdrivna vårdbolag i livets slutskede?

Pandemin har visat vikten av gemensamma lösningar med en stark sjukvård som finns där när du behöver den. Ingen ropar efter fler privatiseringar. Ingen demonstrerar för att sälja ut fler sjukhus. Trots detta fortsätter KD att försvara landets mest privatiserade vård.

Ta tillbaka kontrollen

Socialdemokraterna vill ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi vill bygga en trygg och sammanhållen vård och lämna marknadsexperimenten bakom oss. Det är en ny tid nu – en tid där vikten av en stark sjukvård där personalen har fler kollegor med bra arbetsvillkor är viktigare än någonsin.