Istället för upphandling har vi föreslagit att man ska gå över till ett auktorisationssystem, som möjliggör att även mindre aktörer ute i länet med god lokalkännedom kan bli aktuella, skriver Jens Sjöström (S). Foto: Mostphotos Roland Lundgren/Pressbild

Replik: Vi måste våga tänka nytt kring färdtjänsten

När Region Stockholm nu upphandlar färdtjänsten för fyra nya år kör man på samma upplägg som idag, med mindre justeringar. Det innebär att de problem som finns kommer fortsätta finnas kvar. Vi socialdemokrater vill ha ett annat system, skriver oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S).

  • Publicerad 15:15, 4 sep 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

REPLIK på KD-inlägget "Färdtjänsten i Stockholm ska gå i tid".

Ska färdtjänsten kunna bli bättre i Region Stockholm krävs det att vi politiker i Regionen vågar tänka om och tänka nytt. Tyvärr bekräftar Kristdemokraternas Désirée Pethrus och Fredrik Walléns debattartikel att så inte kommer ske.

När Region Stockholm nu upphandlar färdtjänsten på nytt för fyra nya år med start 2023 kommer man köra på samma upplägg med mindre justeringar. Det innebär att de problem som finns kommer fortsätta finnas kvar. Det kommer fortsätta vara svårt att få tag på en färdtjänstbil, särskilt i de yttre delarna av länet, det kommer råda brist på chaufförer och det kommer gå ut över resenärerna.

Ett annat system

Vi socialdemokrater har föreslagit att man istället för upphandling ska gå över till ett auktorisationssystem som möjliggör att även mindre aktörer ute i länet med god lokalkännedom kan bli aktuella för att köra färdtjänstresor. Det är vi övertygade om skulle öka tillgången på bilar och förbättra färdtjänsten i hela länet.

Samtidigt ser vi att systemet skulle fungera bättre om Region Stockholm själva bedriver resegarantin, kundtjänst och beställningscentral. Det skulle innebära att de som arbetar på beställarcentralen sitter i vårt län och har bättre lokalkännedom istället för att som det är nu att beställarcentralen hoppar runt i andra städer och länder som idag.

Utökad service mot resenärerna

Att ha alla tre funktioner under samma tak skulle också utöka samarbetet dem emellan och därmed service gentemot resenärerna.

Tillståndsgivningen för exempelvis synnedsättning har vi sett blivit striktare och striktare senare år, utan att några lagändringar har skett. De måste bli generösare och här kan Region Stockholm gå före.

Bättre arbetsvillkor

Därutöver måste vi arbeta för bättre arbetsvillkor för att fler ska välja att köra färdtjänst.

Vi socialdemokrater vill mer med färdtjänsten. Den måste ständigt utvecklas och förbättras. Vi kommer aldrig bli nöjda utan alltid sträva efter bättre. Den 11:e september avgör du vilken färdtjänst du vill ha framöver.