Vi vet att det finns många socioekonomiska faktorer som påverkar möjligheten till psykisk hälsa. De sammanfaller ofta med risken för att utveckla typ 2-diabetes, skriver artikelförfattarna. Foto: Mostphotos

Replik: Vi jobbar för att öka kompetensen om psykisk hälsa i sjukvården

Krävande egenvård och ständig risk för följdsjukdomar är en diabetikers vardag. Vi vet detta, och arbetar målmedvetet för att höja kompetensen om psykisk hälsa i sjukvården, skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP) och Christine Lorne (C) i ett svar till Svenska Diabetesförbundet.

  • Publicerad 12:15, 6 jan 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi vet att kunskapen om att upptäcka, diagnosticera och behandla psykisk ohälsa behöver öka i hela sjukvårdssystemet.

Svar på debattinlägget Psykisk ohälsa hamnar i skymundan i Region Stockholms diabetesvård.

Att leva med diabetes har en omfattande inverkan på vardagen för både de drabbade och närstående. Typ 1-diabetes kräver konstant övervakning dygnet runt, hela livet. Typ 2-diabetes och övriga diabetestyper kräver också uppmärksamhet varje dag. Detta överhängande egna ansvar, som aldrig kan ignoreras eller skjutas på framtiden, riskerar att påverka de drabbades psykiska hälsa.

Människan är en helhet

De senaste åren har vi i Region Stockholm kontinuerligt arbetat med att prioritera vården av psykisk ohälsa genom att skjuta till resurser och bygga ut första linjens psykiatri. Vi vet att människan är en helhet och att den psykiska och den fysiska hälsan är lika avgörande för att vi ska kunna leva goda liv.

De flesta som har den vanligaste diabetestypen, typ 2, får sin vård på vårdcentralerna. Sedan maj i år arbetar samtliga vårdcentraler med ett teambaserat upplägg med psykosocialt stöd som ska nå de patienter som lider av psykisk ohälsa. Det innebär att patienten omhändertas av flera kompetenser, utöver läkare och sjuksköterska så ingår även psykolog, kurator och arbetsterapeut ska finnas i teamet. På så vis har vårdcentralerna möjlighet att se till att varje patient får det stöd den behöver.

Stöd från diabetessjuksköterska

Vi vet att kunskapen om att upptäcka, diagnosticera och behandla psykisk ohälsa behöver öka i hela sjukvårdssystemet. Under hösten öppnade Region Stockholm därför Step up, en digital utbildningsplattform för primärvården, med inriktning på att öka kompetensen kring psykisk ohälsa hos vårdpersonalen.Tanken är att patienter med exempelvis diabetes, utöver det psykosociala teamets kompetens, också ska kunna få stöd från den diabetessköterska de möter för rutinmässig uppföljning.

Vi vet att det finns många socioekonomiska faktorer som påverkar möjligheten till psykisk hälsa. De sammanfaller ofta med risken för att utveckla typ 2-diabetes. Därför arbetar Region Stockholm med förebyggande insatser, både inom våra egna verksamheter men också i samverkan med kommunerna för att prioritera hälsosamma levnadsvanor genom livet. Det handlar om allt från trygga cykelbanor och fysisk för aktivitet till sociala förebyggande insatser i hela regionen.