"Det stämmer inte att regeringen är tandlös mot gängkriminaliteten", svarar SSU i en replik men menar samtidigt det behövs mer än resurser för att lyckas. Foto: Mitt i

Replik: "Vi behöver en sansad syn på vad som ger effekt mot gängkriminalitet"

vår analys av gängkriminaliteten och våra lösningar får dock inte stanna vid mer resurser till rättsväsendet. Vi måste också arbeta förebyggande såväl nationellt som kommunalt och där har högern, Vi behöver en sansad syn på vad som faktiskt ger effekt i frågan om att stoppa gängkriminaliteten.

  • Publicerad 05:30, 11 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Replik på MUF:s och MSU:s debattinlägg: "Verklighetsfrånvänt att inte satsa mer mot gängkriminaliteten.

Vi måste bygga en stad för alla stockholmare och det gör vi genom att se till så att alla i staden känner trygghet, samtidigt som våra unga som växer upp kan se en ljus framtid. Debatten fördummar och vi måste ha ett helhetsperspektiv om vi vill ändra på situationen.

Först och främst stämmer inte bilden av regeringen som tandlös mot kriminaliteten. Till exempel uppgav Polisen själva att de fått de resurser som de äskat för (1,65 miljarder). Även Sveriges domstolar bedömer att regeringens förslag till budgetutrymme skulle räcka för att “klara de stora målökningar som Domstolsverkets prognoser visar på inför kommande år”. Att debattörerna hävdar att myndigheterna “går på knäna” och blir “svikna”när myndigheterna själva bedömer att resurserna kommer räcka är helt enkelt orimligt.

Men vår analys av gängkriminaliteten och våra lösningar får dock inte stanna vid mer resurser till rättsväsendet. Vi måste också arbeta förebyggande såväl nationellt som kommunalt och där har högern, framför allt i Stockholm, ett oimponerande CV.

När andelen barn som växer upp i fattigdom ökar och våra välfärdssystem under lång tid fått stadigt mindre resurser, så är den ofrånkomliga konsekvensen att kriminaliteten ökar. Så länge det saknas en majoritet i både riksdag och Stockholms kommun för att ändra på det, så blir det mindre viktigt hur mycket hårdare straff eller hur snabbt det går att döma folk. Kriminaliteten riskerar att fortsätta öka genom att nya unga dras in.

Vi behöver en sansad syn på vad som faktiskt ger effekt i frågan om att stoppa gängkriminaliteten. Kriminaldebatten idag påminner ibland allt för mycket om killarnas omklädningsrum på högstadiet - en ytlig och impulsiv tävling i att spänna sig och visa upp störst muskler utan att egentligen åstadkomma något. Vi saknar de reella förslagen kring hur vi gör för att alla ska känna sig trygga men också erbjuder alla våra unga ett tydligt alternativ med hopp och vilja att satsa på sin egen framtid.