Bild från en av stadens kampanjer mot kvinnovåld. Foto: Pressbild: Stockholms stad

Replik: Vi är lika upprörda över våldet mot kvinnor som Lisa Palm

Det behövs ingen nollvision, för vi kan inte acceptera något våld. Nu krävs handling, hårdare straff för våldsutövarna och mer förebyggande åtgärder, skriver finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och socialborgarrådet Jan Jönsson i en replik till ett debattinlägg av Lisa Palm, Feministiskt initiativ.

  • Publicerad 06:15, 10 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under 2000-talet har 300 kvinnor mördats, för det mesta helt utan medial uppmärksamhet. Varje enskilt mord är en fruktansvärd tragedi och vi är lika upprörda över detta som Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm,

Vi arbetar ständigt och oförtröttligt med den här frågan, även när inte tv-kamerorna är påslagna. Det behövs ingen nollvision, för vi kan inte acceptera något våld. Nu krävs handling, hårdare straff för våldsutövarna och mer förebyggande åtgärder.

Regeringen gör alltför lite för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Innan påsk presenterade regeringen i alla fall några nya åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det var bra och viktiga åtgärder men fortfarande är det inte tillräckligt. Vi har t.ex. länge efterlyst en höjning av minimistraffet för grov kvinnofridskränkning.

Prioriterat område

Inom Stockholms stad är arbetet mot kvinnovåld ett prioriterat område för socialtjänsten som jobbar med att förebygga våld, rehabilitera våldsverkarna och ge stöd till de som utsätts för våld. Staden ger skyddat boende till de kvinnor som blir hotade eller har andra behov av skydd. Vi har också ett samarbete med - och finansierar - många kvinno- och tjejjourer och andra verksamheter som kompletterar stadens egen skyddsverksamhet.

Nu i april startade Islandsprojektet där socialtjänsten och polisen i Stockholm samarbetar kring barn som utsätts för eller bevittnar våld i hemmet. I förra veckan inledde vi tillsammans med polisen ett nytt samverkansavtal för det gemensamma arbetet mot unga i prostitution. Nu drar också pilotprojektet IGOR igång där polisen ska jobba förebyggande mot gärningsmän som slår. Detta är ytterligare en verksamhet där socialsekreterare samlokaliseras och jobbar konkret tillsammans med polisen, för att minska våldet mot kvinnor.

Också jobba med männen

Som alltid när det kommer till denna fråga hamnar fokus ofta på kvinnorna, men vi måste också jobba med männen och bearbeta destruktiva mansnormer samt stävja kvinnoförnedrande machokulturer redan i förskolan och grundskolan. Många av Stockholms skolor jobbar med det våldsförebyggande programmet MVP, Mentors in Violence Prevention.

Innan sommaren kommer kommunfullmäktige att anta ett nytt program för det långsiktiga arbetet mot våld i nära relationer och det gäller för alla stadens nämnder och bolag. En av de viktigaste delarna i programmet är att öka stadens medarbetares kompetens att både upptäcka och förebygga våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor är ett extremt uttryck för kvinnors ofrihet. Att öka kvinnors trygghet i samhället är ett arbete som vi tar på fullaste allvar. Ingen möda ska sparas för att kvinnor ska kunna leva fria liv och känna sig trygga i Stockholms stad.