Replik: Vänstern vill skrota all privat vård i Stockholm

Vänsterpartiet säger att de vill ha en annan styrmodell för vården. Men det handlar inte om det, utan om att Vänsterpartiet i Region Stockholm vill avveckla hela systemet med fristående aktörer och riva sönder den nära vården, skriver Lars Rådén (M).

  • Publicerad 12:00, 17 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vänsterpartiet skriver i en debattartikel om styrningsmodellen för sjukvården, med argument stöttande på felaktig fakta och en bristande verklighetsbeskrivning. Det är hela modellen för att beställa och utföra sjukvård de ställer sig emot. Det är den rimligaste modell för att styra en vård drivs av regionen själv tillsammans med fristående aktörer.

Modellen handlar om att skapa likvärdiga villkor för alla som verkar inom vården, det handlar om att den egna vården ska drivas självständigt och av professionell ledning och det handlar om att få en så god sjukvård som möjligt med de resurser som finns.

När Vänsterpartiet pratar om en annan styrmodell handlar det egentligen inte om vilket styrmodell som används. Det handlar om att Vänsterpartiet i Region Stockholm vill avveckla hela systemet med fristående aktörer och riva sönder den nära vården.

I Region Stockholm har vi 39 vårdval som gör att patienterna själva får välja hos vem de vill söka vård. Det leder till ökad patientmakt, större vardagsfrihet och dessutom större möjlighet för personal att välja sin arbetsgivare. Vissa vill jobba på IVA, vissa inom geriatrik och vissa vill jobba på en liten fristående mottagning. Det stärker hela vården när fler får välja premisserna för hur sin vård och sitt arbetsliv ska se ut.

Vänsterpartiet tar sikte på att lägga skrota alla fristående aktörer, det handlar om hundratals mottagningar i hela länet. Av dessa hotas exempelvis 152 vårdcentraler, 60 barnavårdscentraler, 35 barnmorskemottagningar, 51 logopeder och 39 gynekologer. I Stockholm finns landets kortaste vårdköer, patienterna är nöjda och fler vill arbeta inom regionen. Vägen fram är inte att ta bort de mottagningar som patienterna själva har valt, utan att se till att vi får ännu fler mottagningar och fler valmöjligheter.

Om Vänsterpartiet får välja skulle de avskaffa alla vårdval, mottagningar skulle läggas ner och patientens valfrihet skulle skrotas. När vänstern styr går det alltid ut på att det är de är klåfingriga politiker som ska styra snarare än vad människor själva har valt.

"När vänstern styr går det alltid ut på att det är de är klåfingriga politiker som ska styra snarare än vad människor själva har valt", Lars Rådén (M), Region Stockholm Foto: Mostphotos: Jessica Janson/Pressbild