Replik: Vad väntar Socialdemokraterna på?

Det är ingen hemlighet vilka som bakbinder regeringen om Tvärförbindelse Södertörn. Miljöpartiets orealistiska framtidsvision och fientliga inställning mot bilen är vida känd, skriver Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge i en replik.

  • Publicerad 06:15, 20 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är jättebra att Socialdemokraterna i Huddinge och Stockholmsregionen driver på för att bygga Tvärförbindelse Södertörn. Om Socialdemokraterna bara avbröt sitt regeringssamarbete med Miljöpartiet är det ingen tvekan om vägen skulle bli verklighet.

På lokal nivå är vi överens. Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Om bara sju år beräknas befolkningen öka med drygt 230 000 invånare. En positiv utveckling men som kommer sätta press på en redan överansträngd infrastruktur. Idag är väg 259 en av de mest olycksdrabbade sträckorna i hela länet. Varken bilar, bussar eller utryckningsfordon tar sig fram ordentligt. Det är dagliga köer och en allmänt farlig trafikmiljö. Nu när Norviks hamn har slagit upp dörrarna kommer även godstrafiken att öka.

Tvärförbindelse utan full finansiering

Det stämmer att Tvärförbindelse Södertörn finns med i den nationella planen för infrastruktur, men utan full finansiering. För trots att den Socialdemokratiskt ledda regeringen satsar över 700 miljarder kronor på att utveckla landets infrastruktur så saknar Tvärförbindelse Södertörn fortfarande 5,8 miljarder.

"Bryt samarbetet med MP"

Det är ingen hemlighet vilka som bakbinder regeringen. Miljöpartiets orealistiska framtidsvision och fientliga inställning mot bilen är vida känd. Att den nya vägplanen tar rejäl hänsyn till miljö genom att bl.a. bevara viktiga naturområden och inkludera ekodukter bryr man sig inte om. Socialdemokraterna gör bäst i att bryta detta kompromisslösa samarbete. Om man nu ska tro att den regionala utvecklingen är så pass viktig som lokala socialdemokrater vill hävda.

Det är ert parti som har makt att fatta det avgörande beslutet. Vad väntar ni på?

Tvärförbindelse Södertörn är underfinansierad. Foto: Trafikverket