Debattören. Ann-Margarethe Livh (V) anser att Gulan Avci (L) föreslår en dålig sak när det gäller lägenheter åt våldsutsatta. Foto: Stockholms stad / Mostphotos

REPLIK. V: En dålig idé att öronmärka lägenheter åt våldsutsatta

Liberalerna vill öronmärka lägenheter i bostadskön åt våldsutsatta personer. Det skulle innebära en försämring jämfört med i dag, skriver Ann-Margarethe Livh (V).

  • Publicerad 09:25, 7 jun 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik på debattartikeln "Skapa fler förturslägenheter för våldsutsatta" av Gulan Avci (L) som publicerades den 30 maj 2018.

"Gulan Avci skriver i StockholmDirekt att hon vill att Stockholms bostadsförmedling ska öronmärka ett antal lägenheter för våldsutsatta. Jag menar att Gulan Avci bättre borde sätta sig in i verksamheten i det bolag där hon faktiskt är vice ordförande. Att öronmärka ett visst antal lägenheter skulle innebära en försämring jämfört med nuvarande situation. En öronmärkning skulle nämligen innebära att en begränsning av antalet förturslägenheter till våldsutsatta införs, något som inte finns idag.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Gulan Avci har dock rätt i att det av olika anledningar uppstått svårigheter kring förmedlingen av förturslägenheter. Bland annat har den nödvändiga sekretessen i dessa svåra ärenden visat sig vara ett problem. Det är problem som jag som ordförande för Bostadsförmedlingen har tagit på största allvar och bolaget fick därför i höstas i uppdrag att se över rutiner och samarbeten och redan nu syns tydliga förbättringar. Under årets tre första månader har antalet förmedlade förturslägenheter ökat markant i jämförelse med förra året. Detta visar sammantaget att arbetet går åt rätt håll.

Staden måste göra allt som står i dess makt för att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ett värdigt liv. Ingen ska tvingas stanna i en våldsam relation på grund av hotet att bli bostadslös. I det arbetet är förturslägenheterna från vår kommunala bostadsförmedling mycket viktiga.

Ett lika viktigt verktyg i detta arbete är våra tre allmännyttiga bostadsbolag. Det är nämligen bara är de allmännyttiga bostadsbolagen som bidrar med förturslägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Trots detta har Gulan Avci och Liberalerna, tillsammans med de andra borgerliga partierna, lovat att fortsätta ombildningarna av våra gemensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter om de vinner valet i höst.

Men hur tänker då Liberalerna lösa frågan om förturslägenheter om man samtidigt fortsätter ombilda allmännyttan och därmed minska antalet allmännyttiga hyresrätter? Att vi har ett stort antal allmännyttiga hyresrätter är helt grundläggande för att överhuvudtaget kunna ge förtur till de våldsutsatta kvinnorna."