Färdtjänsten håller god kvalitet, anser ordföranden Fredrik Wallén i en replik. Foto: Johan Kindbom/Arkivbild

Replik: Tryggheten i färdtjänsten högre än någonsin

I en replik svarar Färdtjänstens ordförande Fredrik Wallén (KD) på ett tidigare debattinlägg från SD att färdtjänsten klarat att möta den rådande utmaningen på bästa möjliga sätt.

  • Publicerad 12:00, 2 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Replik på SD:s tidigare inlägg om färdtjänsten.

Färdtjänsten i Region Stockholm upplevs just nu som tryggare än någonsin. Enligt våra senaste mätningar upplever 82 % av våra resenärer resan som trygg. Den upplevda nöjdheten för den senaste resan är 89 % och tidspassningen är 94 %. De uppsatta mål som Region Stockholm fastställt för färdtjänstens kvalité år 2020 är 76 % avseende trygghet, 86 % avseende nöjdhet samt precis 94% avseende tidspassning.

Att vi ligger på, eller över våra mål, för året avseende kvalitén i färdtjänsten är naturligtvis positivt. Men det innebär inte att vi i Färdtjänstnämndens blågröna majoritet inte hela tiden arbetar med frågorna, tvärtom.

Mätning kommer

Inom kort kommer vi att få resultatet av uppmätta otrygghetsfaktorer. Övergripande utgår vi dock ifrån att otrygghet oftast bottnar i upplevda brister av bemötandet. Därför är kraven på bemötande särskilt specificerade i våra avtal med leverantörerna av Region Stockholms färdtjänst- och sjukresor. Bland annat ska alla färdtjänstchaufförer genomgå en särskild bemötandeutbildning.

Avseende smittskydd under den pågående pandemin har vi kontinuerlig samverkan med våra leverantörer. Det handlar om att i taxiverksamheten applicera rekommendationerna om distans, sanering, handhygien och att inte arbeta vid symptom.

Sjukresor - ring 1177

Rekommendationerna avseende distans, handhygien och att inte resa vid symptom gäller förstås även alla våra färdtjänstresenärer. Den som är eller misstänker sig vara smittad av covid-19 ska inte resa med färdtjänsten. Behöver man specifikt sjukresor ska man då istället kontakta 1177, som utifrån en bedömning av det enskilda fallet avgör om man behöver anpassad sjuktransport till vårdgivaren.

Specifikt för färdtjänstverksamheten i Region Stockholm har vi också beslutat om att stoppa alla samplanerade resor. Dessutom ska resenärerna så långt det är möjligt resa i baksätet. Det är åtgärder som kan sägas gå utöver de formella rekommendationerna. Men, som vi bedömt som nödvändiga och rimliga här i vår region.  Beroende på utvecklingen av pandemin, och de både nationella och regionala rekommendationer som kan tillkomma eller tas bort av ansvariga myndigheter, är vi hela tiden beredda att anpassa oss.

Får inte slappna av

Min bestämda uppfattning är att vi tillsvidare klarat att möta den rådande utmaningen på bästa möjliga sätt. Men att vi absolut inte får slappna av, utan hela tiden ska vara beredda på att anpassa och åtgärda. Allt inom ramen för hur verksamheten ska fungera och utvecklas positivt både under och efter pandemin: ”En färdtjänst som går i tid, är trygg och säker samt i övrigt håller en god kvalité samtidigt som den är ekonomisk hållbar och inte kan missbrukas”.