Äldre måste kunna leva på pensionen, anser Socialdemokraterna i en replik (genrebild). Foto: Mostphotos

Replik: Sveriges pensionärer: Vi hör er!

Politiker från höger till vänster måste lägga fram förslag som ökar pensionerna, svarar Socialdemokraterna SPF Seniorerna i en replik.

  • Publicerad 06:15, 24 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

SPF Seniorerna anser att en total översyn av hela pensionssystemet behövs. Vi håller med om att politiker från höger till vänster nu måste lägga fram förslag som ökar pensionerna och tryggheten för landets äldre. 

Vi är Socialdemokrater från Stockholm och vårt politiska arbete utgår från idén om en stark generell välfärd. Vem du är, hur stor plånbok du har eller turen ska inte vara avgörande för din välfärd. Och därför välkomnar vi satsningar på fler anställda i äldreomsorgen till bättre villkor, fler lärare i skolan och de historiska tillskotten till vård och omsorg. Men vi är inte nöjda och precis som SPF Seniorerna pekar på levererar inte pensionssystemet. 

Orättvis pensionsskatt

Först vill vi påminna om att den socialdemokratiska regeringen tagit bort den orättvisa pensionärsskatten som de gamla Allianspartierna införde. 

Vi har höjt bostadstillägg och garantipensionerna och i september landar äntligen pensionstillägget – mer pengar till dem som har lägst pension – hos landets pensionärer. 

Men vi vill mer!

Vi vill öka pensionsinbetalningarna

√  Inför vår partikongress i höst har vi Socialdemokrater från Stockholm föreslagit att vi måste öka pensionsinbetalningarna. Med mer pengar in i systemet höjer vi pensionerna och då kan vi nå målet om minst 70% av slutlön i pension. 

√ Vi föreslår också en äldreventil för arbetare som slitit ett långt arbetsliv så att ingen ska tvingas ta ut pensionspengarna tidigare. Detta är en avgörande klassreform som gynnar både kvinnor och män i arbetaryrken och som motverkar pensionärsfattigdom.  

Stöd förslaget om äldreventil

Vi välkomnar en debatt om högre pensioner men ska vi nå målet måste man sätta kraft bakom orden. Vår uppmaning till borgerligheten är därför att stödja våra förslag som redan finns framme, exempelvis om äldreventilen i sjukförsäkringen. 

Sen tar vi matchen om avgiftshöjningarna men då behöver fler lägga rösten på partier som delar vår uppfattning. Ska vi sedan säkra att varje person som arbetat ett arbetsliv får en bra pension, måste vi öppna upp för en bredare debatt.