Personalrörligheten i Stockholms skolor har minskat med 8 procentenheter sedan 2018 – ett bevis på hur attraktiva arbetsplatser stadens skolor har blivit under vårt styre skriver Isabel Smedberg-Palmqvist (L). Foto: Pressbild/Mostphotos

Replik: Stockholms lärare ska ha en bra arbetsmiljö

Vi vill öka lärarnas tid för undervisning, skapa trygga och lugna klassrum, ha nolltolerans för kränkningar och skapa fler karriärvägar i läraryrket så att man kan fortsätta växa inom rollen, skriver skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) i en replik till lärarfacken.

  • Publicerad 12:15, 5 sep 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Arbetsmiljön i skolan måste vara god så att lärarnas fokus kan läggas på undervisningen. Lärarna ska respekteras i sin yrkesskicklighet av elever och föräldrar.

REPLIK på lärarfackens inlägg "Läget i Stockholms skolor är akut".

Personalrörligheten i stadens skolor har minskat med 8 procentenheter sedan 2018, från 19 procent till 11procent. Det är ett fint bevis på hur attraktiva arbetsplatser stadens skolor har blivit under de fyra år som Liberalerna styrt skolan i Stockholm.

Låt mig vara tydlig: Stockholms lärare är fantastiska, troligen Sveriges bästa. Deras betydelse för elevernas inlärning kan aldrig överdrivas.

Fokus på undervisningen

Skickliga erfarna lärare som ges möjlighet att fokusera på sin undervisning är själva grunden för att eleverna i Stockholm ska lyckas i skolan. Därför måste lärarna få förutsättningar att vara just lärare. Arbetsmiljön måste vara god så att lärarnas fokus kan läggas på undervisningen.

Vi menar också att lärarna ska respekteras i sin yrkesskicklighet av elever och föräldrar. Läraryrket är det viktigaste yrket av dem alla. Ledarskapet från rektor och andra chefer i skolan måste utgå från lärarnas undervisningsuppdrag och stödja lärarnas utveckling inom yrket.

Liberalerna vill:

√ Öka lärarnas tid för undervisning. Vi vill avlasta lärarna från sysslor som kan utföras av andra yrkesgrupper. Dokumentationskrav ska utvärderas utifrån om de bidrar till kunskapsuppdraget. Gör dem inte det så ska de tas bort.

√ Skapa trygga och lugna klassrum. En god arbetsmiljö kräver att lektionerna präglas av studiero. Lärarna ska ha befogenhet att agera om en elev stör undervisningen.

√ Nolltolerans mot kränkningar. Varje skola ska ha tydliga ordningsregler för att främja tryggheten. Förväntansdokumenten som har införts ska tydliggöra vilka förväntningar skolan, vårdnadshavare och elever ska ha på varandra.

√ Fler karriärvägar inom läraryrket. För att behålla skickliga lärare och rekrytera fler måste lärarna ges möjlighet till kompetensutveckling, så att man kan fortsätta växa inom rollen.

Förtjänar bra arbetsmiijö

Stockholms lärare uträttar stordåd dagligen. De förtjänar en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar att få göra det de gör allra bäst - undervisa.