Bromma flygplats behövs, och borde istället för en nedläggning utvecklas med ny, modern teknik, skriver Sverigedemokraternas Peter Wallmark. Arkivfoto: Mikael Andersson

REPLIK: Stockholm behöver två flygplatser

LUF i Västra Stockholm vill se en avveckling av Bromma flygplats. Fel väg att gå, skriver Sverigedemokraternas gruppledare i stadshuset Peter Wallmark, som menar att Stockholm behöver mer än en flygplats.

  • Publicerad 07:54, 21 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det borde vara en självklarhet för ett avlångt land beläget i ytterkanten av Europa som har en huvudstad med ambitioner på att vara hela Skandinaviens huvudstad har ett väl fungerande och lättillgänglig flyg. En huvudstad med ambitioner behöver också mer än en flygplats.

Stockholm konkurrerar i första hand inte med andra städer i Europa utan med andra städer i Norden. Oslo, Helsingfors och Köpenhamn är alla städer som storsatsar på sina flygplatser. Det borde ge en fingervisning om att Bromma behövs om Stockholm ska kunna hävda sig i konkurrensen.

Att flyget kommer att ha en stark position som transportmedel i framtiden är ingen vild gissning. Utvecklingen när det gäller bränsle och ljudnivåer går stadigt och snabbt framåt för att kunna möta alla nya miljökrav. Förutom buss trafikerar snart tvärbanan Bromma. Troligtvis kommer även tunnelbanan att få en station vid Bromma så småningom.

Trots det diskuteras Bromma flygplats vara eller icke vara allt flitigare. För ett par veckor sedan var det det socialdemokraternas oppositionsborgarråd Karin Wanngård i Stockholms stad som tyckte att Bromma skulle läggas ner i förtid, denna vecka är det LUF- Liberalernas ungdomsförbund i Västra Stockholm som tycker detsamma.

Argumenten för nedläggning och flytt av trafiken till Arlanda varierar, men ingen av debattörerna lyckas med att presentera något som är reellt. Bromma och Arlanda har delvis helt olika kundsegment. De kompletterar varandra snarare än konkurrerar. Det är också en säkerhetsfråga. Skulle det hända något är det bra om Stockholm har två flygplatser.

DEBATT: Lägg ner Bromma flygplats och bygg bostäder

"Bromma borde utvecklas"

Det är också svårförståeligt att både Wanngård och LUF anser att bostäder måste byggas där marken redan är både upptagen och kräver marksanering. Det finns annan mer lämplig mark att bygga bostäder på i Stockholm. Flygets miljöpåverkan och höga ljudnivåer kommer att successivt att avta, och det gör det möjligt att bygga bostäder på ledig mark i Brommas närhet. En storstad som London har sin närmaste flygplats 11 km från city, därför är det inget argument för en nedläggning av Bromma som ligger ungefär på samma avstån.

Utvecklingen går mycket fort och Bromma borde i stället tillåtas att utvecklas för att ligga i täten som framtidens innovativa elflygplats för inrikesflyget.

LUF hävdar att en nedläggning av Bromma skulle göra Stockholm till en modernare och rikare stad. Vi menar att det är precis tvärt om.