En skolmiljö utan auktoriteter är inte en bra miljö för barn. Därför måste skolledning och lärare ha mandat att skapa ordning och reda genom ändrad skollag och förordningar, skriver Kristina Axén Olin (M) och Anna König Jerlmyr (M). Foto: Pressbild Moderaterna

Replik: S har haft mer än sju år på sig att vända skolans resultat men misslyckats

Socialdemokraterna har under 7 år inte lagt enda konkret förslag för att öka kunskapen och skapa ordning och reda i svensk skola. Här är våra förslag för att lärarna åter ska få den roll de ska ha i skolans värld, skriver Kristina Axén Olin (M) och Anna König Jerlmyr (M).

  • Publicerad 08:15, 22 jan 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

REPLIK på S-inlägget "Så tar vi tillbaka kontrollen över skolan från marknaden i Stockholm".

I somras var det 16 058 elever som lämnade årskurs nio utan fullständiga grundskolebetyg. Varannan elev i årskurs 9 har blivit utsatt för ett brott under skoldagen och var fjärde elev i mellanstadiet känner sig aldrig, eller sällan trygg i skolan. Utöver det har varannan lärare blivit utsatt för fysiskt våld av elever. Detta är bedrövliga siffror och fakta som visar läget i svensk skola.

Socialdemokraterna har styrt landet i över 7 år. Ändå har det inte lagts ett enda konkret förslag i riksdagen för att öka kunskapen och skapa ordning och reda i svensk skola. Istället har man gjort allt man kan för att dölja skolans resultat. Lärarnas roll har genom socialdemokratiska beslut devalverats och idag har läraryrket för låg dragningskraft.

Fler reformer behövs

I höstas röstades det glädjande nog igenom en borgerlig budget i riksdagen vilket innebär en kraftig satsning på Skolinspektionen, utökade undervisningstimmar och mindre barngrupper i förskolan. Men svensk skola är i behov av flera reformer för att vi ska kunna vända skolans resultat.

Till skillnad från Socialdemokraterna är vi redo att ta tag i skolans problem och föreslår följande åtgärder:

√ Förändrad kunskapssyn är nyckeln till förbättrade skolresultat

Läroplanen tillsammans med kurs- och ämnesplaner måste göras om. Utgångspunkten ska vara en vetenskaplig grundad syn på kunskap och inlärning. Svensk skola behöver mätbara kunskaper anpassade till elevens ålder, samt en progression i kraven där grundläggande faktakunskap krävs i de tidigare årskurserna för att högre upp i ålder kunna resonera och analysera.

√ Kunskapsnivån måste följas upp

Ett nationellt system behöver införas som utvärderar hur väl skolorna presterar genom nationellt och externt rättade prov. Skolinspektionen måste granska undervisningens kvalitet och kunskapsresultat, samt utfärda sanktioner vid brister.

√ Lärare ska ägna sig åt lärarledd undervisning

Vi menar att den kultur som råder i klassrummen, där lärare ses som coacher och mentorer och där eleverna ska söka kunskap själva, har varit negativ för kunskapsutvecklingen i skolan. Vi måste överge idén om elevcentrerad pedagogik, till förmån för en skola med lärarledda lektioner. Forskning visar att läraren är oerhört viktig för hur mycket barn lär sig. Läraryrket sak vara attraktivt för talangfulla och starkt motiverade studenter. Lärarutbildningen måste i grunden förändras och förbättras med mer relevant innehåll..

√ Ordning och reda i klassrummet ger studiero

En skolmiljö som präglas av studiero är avgörande för inlärning. Lärarnas arbetsmiljö påverkar läraryrkets attraktionskraft. En skolmiljö utan auktoriteter är inte en bra miljö för barn. Därför måste skolledning och lärare ha mandat att skapa ordning och reda genom ändrad skollag och förordningar.

Moderaterna har fler förslag för att stärka skolan så att kunskaperna ökar, oordningen minskar och skolans lärare åter får den roll de ska ha i skolans värld.