Ett exempel på svart hål är det återkommande S-löftet om 10-minuterstrafik i pendeltågstrafiken vilket skulle kräva investeringar på 70 miljarder kronor och öka driftskostnaderna med nästan en miljard om året, skriver artikelförfattarna. Foto: Bengt Öström Mostphotos

Replik: S är systemfelet i kollektivtrafiken

Socialdemokraterna har rätt. Som majoritet är det vårt ansvar att ta itu med systemfel. En opposition som gång på gång låter felkalkyleringar ligga till grund för sitt förslag till styre av Sveriges största region är inte annat än ett systemfel, skriver representanter för den blågröna majoriteten i en slutreplik.

  • Publicerad 12:15, 10 dec 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är glasklart att det här är en matematik som inte går ihop.

SLUTREPLIK på Jens Sjöströms (S) replik "Majoriteten far med osanning om kollektivtrafikens budget.

Om kollektivtrafiken ska kunna köras måste det finnas medel att köra den med. Medel till bussförares och lokförares löner, medel till inköp, drift och underhåll av fordon liksom medel att bygga nytt och rusta upp. För att ge några exempel. 

För att medel ska komma till rätt plats i rätt tid krävs att det finns politiker som inte bara kan räkna utan också prioritera. Den budget Region Stockholm har fattat beslut om säkrar stockholmarnas kollektivtrafik och därigenom just detta. Genom en öronmärkning på 2 miljarder kronor skyddar vi trafikutbudet och möjliggör för miljontals avgångar även nästa år.

12 miljarder i investeringar

I samma klubbslag säkrar vi just alla de komponenter som möjliggör att kollektivtrafiken ska fungera genom att öka anslagen till kollektivtrafiken med 330 miljoner kronor. Samtidigt öronmärker vi drygt 12 miljarder för investeringar nästa år och kan bygga vidare och därmed kunna gå från världens näst bästa kollektivtrafikregion till den bästa. 

Att det största oppositionspartiet i Region Stockholm väljer, samtidigt som vi höjer anslagen markant, att lägga ett sparbeting på vår kollektivtrafik med 115 miljoner kronor tyder på att de har lägre ambitioner eller helt enkelt inte vet var siffror ska sättas i en budget. Bådadera är ett underbetyg för oppositionen. Dessutom framkommer besparingskravet tydligt i Socialdemokraternas budget.

Går inte ihop

En djupare granskning kan dock påvisa att den reella besparingen som skulle behöva göras med en socialdemokratisk budget är än större vad vi gav sken av i vårt inlägg den 16/11.

Faktum är att Socialdemokraterna lägger ett antal förslag på biljettförändringar som tillsammans uppskattas leda till ett intäktsbortfall om uppemot 600 miljoner kronor. Trots detta räknar Socialdemokraterna med identiska biljettintäkter som koalitionens budget. Det är glasklart att det här är en matematik som inte går ihop. 

Ett svart hål

Nota bene att bara årets oppositionsbudget genererar ett hål om uppemot 600-700 miljoner kronor. Skulle vi ge oss i kast med att granska de hål som uppstått i Socialdemokraternas budgetar historiskt krävs mer än bara regionens resurser till förfogande. Då krävs att rymdforskare med kunskap om svarta hål kallas in. 

Ett exempel på svart hål är det återkommande socialdemokratiska löftet om 10-minuterstrafik i pendeltågstrafiken vilket skulle kräva investeringar på hissnande 70 miljarder kronor och öka pendeltågens driftskostnader med nästan en miljard om året. För varje år som förslaget stått med – utan täckning i investeringskostnaderna – byggs en bild upp av S som själva systemfelet.

Lämnar till väljarna

Socialdemokraterna i Region Stockholm har inte rätt i mycket men ett påstående håller för granskning. Som majoritet är det vårt ansvar att identifiera och ta i tu med systemfel. Det stämmer. En opposition som gång på gång låter miljardbelopp i felkalkyleringar ligga till grund för deras förslag till styre av Sveriges största region är inte annat än ett systemfel. Det lämnar vi dock till väljarna att underkänna.