Bristerna i organisationen av äldreomsorgen måste även åtgärdas på nationell nivå, menar det grönblåa styret i Region Stockholm i en replik. Foto: Mostphotos

Replik: Regeringen har ansvaret för att styra landet

Pandemin har slagit hårt mot Stockholm och äldre löper en förhöjd risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid en infektionssjukdom som covid-19. Bakom varje avliden finns en familj i sorg, skriver M, KD och L i Region Stockholm i en replik.

  • Publicerad 06:30, 23 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Pandemin har slagit hårt mot Stockholm och äldre löper en förhöjd risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid en infektionssjukdom som covid-19. Bakom varje avliden finns en familj i sorg.

Företrädare för S skriver i Mitti (18/12) att det stora antalet avlidna på särskilda boenden i Stockholmsregionen måste synas i grunden. S slår dock in öppna dörrar då det arbetet redan har påbörjats. Den blågröna koalitionen i Region Stockholm har tillsatt en egen utredning, utöver de nationella granskningar som IVO och Coronakommissionen har presenterat.

Strukturella brister

Pandemin har blottlagt den svenska äldreomsorgens välkända strukturella brister. En av slutsatserna i coronakommissionens rapport är att de höga dödstalen inom äldreomsorgen behöver ses utifrån den allmänna smittspridningen i samhället. Coronakommissionen konstaterar också att smittspridningen i äldreomsorgen har följt liknande mönster i andra länder. Samtidigt konstaterar OECD att pandemin har satt sökljus på en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället.

Kommissionen konstaterar att nuvarande, och tidigare, regeringar bär ansvar och att det är (den sedan 6 år s-ledda) regeringen som styr riket. 

Särskilt ljus

Pandemin har också satt ett särskilt ljus på regionens insatser, det vill säga läkarinsatserna på särskilda boenden på äldre som bedrivs inom vårdval. Tidigt i pandemin beslutade Socialstyrelsen om att införa ett besöksförbud på särskilda boenden. Besöksförbudet infördes för att skydda äldre från att bli smittade. I samband med Socialstyrelsens rekommendation om att undvika onödiga läkarbesök gick många läkare över till digitala kontakter. De digitala besöken ökade enormt medan de fysiska besöken minskade något (många fysiska besök gjordes fortfarande under pandemin). Det handlade om patientsäkerhet. Med facit i hand kan man ifrågasätta den tolkning som gjordes. Äldre har rätt till en hälso- och sjukvård som håller hög kvalitet och vårdpersonalen på äldreboenden behöver läkarnärvaro.

I vissa fall där patienten är väl känd kan distanskontakt fungera bra. Det centrala är att det görs en individuell bedömning. Det är oerhört viktigt att vi ser över hur vi hanterade hela situationen och vilka bedömningar som gjorts. 

Alla äldres rätt till en individuell bedömning föreskrevs i det beslutsstöd till läkarna som regionens särskilda sjukvårdsledning, med läkare med hög medicinsk kompetens, beslutade om. Alla fick tyvärr inte denna individuella bedömning. Det är något vi ser mycket allvarligt på.

Flera åtgärder

Regionen har därför vidtagit flera åtgärder:

√ Organisationen för läkarinsatser i SÄBO ska utvärderas för att möjliggöra en bättre och mer jämlik vård för patienten och ett förbättrat och mer kvalificerat medicinskt omhändertagande.

√ Jourläkarbilar är avtalade att snabbt kunna göra akuta besök om läkarorganisationerna behöver förstärkning.

√ Förlängt avtal med avancerad sjukvård i hemmet som kan stärka upp vården på SÄBO

√ Provtagningskapaciteten prioriteras för boende och medarbetare vid SÄBO och inom vården.

√ Smittspårningsteamen förstärks.

√ Förstärkt logistik för provtagning för snabbare provsvar för boende och medarbetare vid SÄBO.

Det är viktiga insatser för att se till att äldre kan få den vård de har rätt till i tid. Vi i den blågröna koalitionen tar vårt ansvar, men de brister vi nu ser i organisationen av äldreomsorgen måste även åtgärdas på nationell nivå. Regeringen kan inte smita från det ansvaret. Det är på tiden att den presenterar konkreta åtgärder för att underlätta arbetet på regional nivå.