Replik. Ställ inte grupper mot varandra. Alla invånare ska behandlas lika, skriver Karin Ernlund (C) i ett svar till Sverigedemokraterna.

Replik: Nyanlända är också kommuninvånare

Stockholm är och ska förbli en inkluderade stad där alla invånare behandlas lika. Vi kommer till skillnad mot vad SD önskar aldrig att göra skillnad på stadens kommuninvånare eller ställa grupper mot varandra, skriver integrationsborgarråd Karin Ernlund (C).

  • Publicerad 06:15, 13 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms stads genomgångsbostäder ska vara tillgängliga för de som bäst behöver dem. Oavsett vilken bakgrund man har. Möjligheten att bo maximalt fem år i Stockholms stads genomgångsbostäder gäller alla stockholmare. Inte bara nyanlända.

Peter Wallmark (SD) menar i en debattartikel att Stockholms stad svängt i frågan om kontraktstider för nyanlända. Det stämmer inte. För nyanlända skrivs initialt kontrakt på två år, men för de som inte lyckas hitta en egen bostad under denna tid kvarstår möjligheten att förlänga kontraktet månadsvis upp till fem år. Vi betonar starkt det egna ansvaret att hitta en egen bostad och jobbar hårt för att alla nyanlända snabbt ska etablera sig, lära sig språket och komma i arbete eller studier. 

Har gett resultat

Vårt tydliga fokus på snabb integration har gett tydliga resultat. De allra flesta nyanlända ordnar eget boende innan kontraktstiderna i de tillfälliga boendena går ut och vi jobbar framgångsrikt med att bryta byråkratins bojor och matcha ut nyanlända på arbetsmarknaden i de företag som staden samarbetar med inom ramen för Integrationspakten. 

Peter Wallmark och hans parti vill inte jobba med integration. Det är därför SD aldrig lägger några konkreta förslag, utan ägnar sig åt osanningar och tomma slagord. 

Ställer grupper mot varandra

Istället för att ställa grupper mot varandra som SD gör när de menar att våldsutsatta kvinnor och hemlösa äldre skulle trängas undan till förmån för nyanlända, borde SD ägna sin kraft åt det som skulle ge resultat för alla som har svårt att få en bostad i Stockholm – att reformera den dysfunktionella bostadsmarknaden. Här behövs reformer och regelförenklingar från nationell nivå så att fler bostäder kan byggas billigare och snabbare. Det skulle vara bra för alla stockholmare.