Det är här i stadshuset när budgeten bestäms som det verkliga engagemanget för att jobba mot våld mot kvinnor visas, menar Feministiskt initiativ. Foto: Mostphotos

Replik: "Liberalerna måste ta ansvar"

Skriva debattartiklar är en sak, men det är vid förhandlingsbordet som man visar vad man står för, menar Feministiskt initiativ i en replik på Liberalernas debattinlägg om vikten av åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor.

  • Publicerad 06:15, 30 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

På dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor skriver Liberala kvinnoförbundet att mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och kräver ökade satsningar på kvinnojourer. Feministiskt Initiativ i Stockholm välkomnar att Liberalerna uppmärksammar frågan men det är sorgligt att ord inte omvandlas till politisk handling. I såväl staden som regionen är Liberalerna med och styr. Vi beklagar att frågan om mäns våld mot kvinnor är så lågt prioriterat inom partiet att Liberala kvinnor känner sig nödgade att gå ut i en debattartikel med sina krav istället för att framföra dem till de egna borgarråd och regionråd som faktiskt sitter på makten att uppfylla dessa krav.

Förhandlingsbordet

För det spelar roll vilka som sitter vid förhandlingsbordet när pengarna i stadens budget ska fördelas. När Feministiskt initiativ, under förra mandatperioden, var med och styrde Stockholm tredubblades anslagen till kvinnojourerna, ett nytt program mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld togs fram, såväl skolans och förskolans arbete mot machokultur och hedersrelaterat våld förstärktes och fyra nya relationsvåldscentrum som arbetar med såväl offer som förövare inrättades.

Sedan den blågröna majoriteten kom till makten ser budgeten annorlunda nu. Trots Liberala kvinnors önskan om mer resurser till kvinnojourerna var socialnämnden som styrs av liberalerna en hårsmån från att markant minska anslagen för just kvinnojourerna inför 2020. Tack och lov lyckades vi tillsammans med kvinnojourerna stoppa förslaget, men än vet vi inte vad beskedet blir inför 2021.

Heltäckande

Arbetet mot våld måste vara heltäckande och handla om mer än symbolsummor i budgeten. Det går inte att, likt i årets budget, mena att man avsätter pengar för arbetet mot våld i nära relation och samtidigt ge stadsdelarnas socialtjänst en stramare budget och därmed sämre möjligheter att t.ex. placera misshandlade kvinnor på skyddat boende.

Dessutom aviserar den blågröna majoriteten att man kraftigt tänker minska målen för byggandet av allmännyttiga hyresrätter nästa år. När Novus undersökning visar att fler än var tredje kvinna säger att hon stannar i en dålig relation på grund av risken att bli bostadslös är detta helt enkelt inte en trovärdig politik för den som säger sig värna våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Det är dags att denna dolda pandemi av våld får den uppmärksamhet den förtjänar, skriver liberala kvinnor. Vi kan bara hålla med och beklagar att ni inte lyckats med detta i den budget ert eget parti är med och utformar.