Redan idag kan staden prioritera att det byggs fler hyresrätter med överkomliga hyror. Verktygen finns redan, med tre kommunala bostadsbolag som väntar på att få bygga på stadens mark, skriver Emilia Bjuggren och Maria-Elsa Salvo, båda S. Foto: Louise Helmfrid/Björn Dahlin

Replik: Liberalerna borde ta ansvar för sin egen politik

Liberalerna beklagar sig över att det byggs för få bostäder, men använder sig inte av de verktyg som faktiskt finns. Det som saknas är politisk vilja från den grönblå majoriteten, som år efter år sänker produktionsmålen för de allmännyttiga bolagen, skriver S-oppositionen i en replik.

  • Publicerad 14:15, 25 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Lägg ner Bromma flygplats och bygg en parkstad med 35 000 bostäder. På så sätt får staden in fler markanvisningar för att bygga fler hyresrätter med överkomlig hyra.

Liberalernas André Nilsson och Joakim Rönnbäck beklagar sig i en debattartikel över att det byggs för få bostäder i Stockholm. De verkar direkt omedvetna om att deras eget parti och den grönblå majoriteten under fyra år fattat flera politiska beslut som påverkat stockholmarnas bostadsförsörjning.

Partiet borde därför ta ansvar för sin egen politik och gräva där de står: Lägg ner Bromma flygplats och bygg en parkstad med 35 000 bostäder. På så sätt får staden in fler markanvisningar för att bygga fler hyresrätter med överkomlig hyra.

Stelbenta regelverk

Dessutom hävdar författarna att stelbenta statliga regelverk gjort det svårare för ungdomar och utlandsfödda att etablera sig på bostadsmarknaden. Vi håller delvis med, men att strunta i betydelsen av stadens politiska beslut är att inte ta ansvar för sin egen politik. 

Redan idag kan staden prioritera att det byggs fler hyresrätter med överkomliga hyror. Verktygen finns redan, med tre kommunala bostadsbolag som väntar på att få bygga på stadens mark.

Viljan saknas

Det som saknas är politisk vilja från den grönblå majoriteten, som trots missade mål - år efter år – sänker produktionsmålen för de allmännyttiga bolagen. 

Eftersom den grönblå majoriteten struntar i att markanvisa till allmännyttan blir stadens arbete med att få ner hyrorna genom Stockholmshusen inget annat änen pappersprodukt. 

Vända utvecklingen

Det är välkommet att Liberalerna säger sig stå redo att möta utmaningen med bostadsbristen. Däremot är det tråkigt att de inte vill ta ansvar för sin egen politik och vända utvecklingen med de verktyg som redan finns i staden.