Oppositionen hade hela förra mandatperioden på sig att göra Skärholmen löneledande i staden, skriver majoriteten i sin replik. Arkivbild. Foto: Jannie Flodman

REPLIK: Långsiktighet gynnar Skärholmens förskolor

Den grönblåa majoriteten i Skärholmens stadsdelsnämnd svarar på kritik från oppositionen, som efterfrågade reformer inom förskolan. "Vi har valt att fokusera på långsiktiga spelregler och en hållbar förskola", skriver C, M, L och MP.

  • Publicerad 09:00, 16 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I januari 2019 tog vi över styret i Stockholms stad och därmed tillträdde vi också våra uppdrag i den nya majoriteten för Skärholmens stadsdelsnämnd. Därför är det lite förvånande att läsa vad oppositionen skriver i SkärholmenDirekt.

Förskolan är viktig för att skapa bra förutsättningar för alla barn och är därför prioriterad. Från den grönblå majoriteten har vi valt att fokusera på långsiktiga spelregler och en hållbar förskola. Vi håller i samarbete med förvaltningen och Fokus Skärholmen på att utarbeta planer för var våra förskolor i framtiden ska vara placerade och hur de ska utformas utifrån läroplan, lagar och forskning. Förvaltningen har ett nära samarbete med Södertörns högskola för rekrytering och fortbildning av förskollärare. Vi fortsätter den stora språksatsningen för våra förskollärare så de kan bli ännu bättre på att hjälpa våra barn utveckla svenska språket.

Nytt system

När det gäller förslagen om ett förstärkningsteam, så är oppositionen väl medvetna om att det under hösten 2020 börjar rulla ut ett nytt schema- och bemanningssystem i staden. Med ett enkelt digitalt system för schemaplanering, bemanning och vikariehantering kan man ha en ”bank” med vikarier som kan användas över hela stadsdelen på ett mer effektivt sätt. Fördelarna med det nya systemet är inte bara att det kommer bli lättare att administrera, det blir dessutom ofta billigare än en fast vikariepool. En sådan får anses vara en dyr åtgärd då stadsdelen skulle stå för lön för vikariepoolen även då den inte nyttjas, eller vid hög frånvaro inte skulle räcka till, då skulle behöva leta vikarier utanför poolen. Vikariekostnaden används då inte när behovet är som störst. Hade den rödrosa vikariepoolen varit i bruk under Corona hade det inneburit en hög extra kostnad för personal som inte behövdes då förskoleverksamheten i Skärholmen knappt behövt ta in någon vikarie sedan i mars månad på grund av det låga antalet barn som varit på plats i verksamheten.

"Samma modell"

När det gäller lönenivån i förskolan i Skärholmen så hade oppositionen förra mandatperioden på sig att göra Skärholmen till löneledande i Stockholms stad. Vi fortsätter med samma modell av lönesättning som under förra mandatperioden. Det vill säga individuell lönerevision varje år för de anställda förskolelärarna där prestation och erfarenhet är avgörande faktorer.

Precis som oppositionen vill vi öka inskrivningsgraden i förskolan. Därför fortsätter det framgångsrika uppsökande arbetet genom introduktionsförskolan i Vårberg, de öppna förskolorna, medborgarvärdar och stadsdelsmammor. På så sätt når vi familjer som valt att inte skriva in sina barn i förskola och därigenom ökar inskrivningsgraden. Vi jobbar med aktiviteter med målet att öka inskrivningsgraden, medan oppositionen vill sätta en procentsats gällande inskrivningsgrad utan att egentligen presentera några konkreta aktiviteter för att nå dit. Skiljelinjen är alltså, är det aktiviteten som leder till ökad inskrivningsgrad eller ett procentmål utan aktivitet som är det viktiga här?

Skärholmen har en förskola som drivs av öppna, kompetenta och kunniga medarbetare. Vi i den grönblå majoriteten arbetar långsiktigt på att utveckla denna verksamhet. Förskolorna behöver en seriös ledning, inte tillfälliga reformpaket.