Vi vill inte bara satsa mer pengar på sjukvården, utan även ändra det föråldrade system som har byggts upp under L:s styre, skriver Britt-Mari Canhasi (SD) och Gabriel Kroon (SD) i en replik. Foto: Mostphotos/Pressbilder

Replik: L är ansvariga för en svag sjukvård

Liberalerna ser inte de verkliga problemen inom Stockholms sjukvård. Vi vill att närakuterna ska integreras i samtliga husläkarmottagningar, i stället för att utgöra ytterligare en vårdnivå dit patienter bollas på grund av en överbelastad akut, skriver SD i Regionen och Stockholms stad.

  • Publicerad 15:15, 13 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Äldre, multisjuka och kroniskt sjuka som skulle kunna få vård på en husläkarmottagning åker till akutsjukhusen trots att deras tillstånd inte är akut.

REPLIK till Liberalernas inlägg "Lägg inte ner närakuterna".

Liberalerna har ansvarat för Stockholms sjukvård sedan 2006. Resultaten är talande, sjukvårdsupproret har lämnat in tusentals underskrifter om Sveriges sämsta arbetsmiljö och stockholmarna är år efter år bland de mest missnöjda över sjukvården.

Liberalerna kritiserar oss för att vilja ändra på närakuterna men förmår sig inte att se riktiga problem som finns inom primärvården. Vi vill att närakuterna ska integreras i samtliga husläkarmottagningar, i stället för att utgöra ytterligare en vårdnivå dit patienter bollas på grund av en överbelastad akut och dysfunktionell husläkarmottagning.

Äldre bollas runt

Äldre, multisjuka och kroniskt sjuka som skulle kunna få vård på en husläkarmottagning åker till akutsjukhusen trots att deras tillstånd inte är akut. Därifrån bollas de vidare till närakuten, i stället för att få all sin vård samlad på vårdcentralen. I andra fall tvingas de åka in till en närakut, trots att de skulle kunna få hjälp både snabbare och bättre vid sin egen vårdcentral.

Sverigedemokraterna vill att även patienter med akuta skador, som tidigare varit hänvisade till närakuten ska tas omhand på husläkarmottagningarna/vårdcentralerna. Genom att ge primärvården ökade ekonomiska medel, närmare 120 miljoner kronor mer än L och ökat ansvar för öppettider på kvällar och helger skulle patienten ges en bättre helhetsvård.

Kronisk underfinansiering

Stockholms distriktsläkarförening anser att närakuterna borde läggas ner och att dess funktioner borde integreras på andra håll i sjukvården då patienterna i stället för att få hjälp bara skickas runt. Fler läkare vittnar om att den kroniska underfinansieringen av sjukvården leder till att vårdcentralerna gör vad som helst för att bli av med de svårare patienterna till akuten eller närakuten. 

Det stockholmarna behöver är en sjukvård som har ett helhetsansvar. Vårdcentralerna ska utföra både enklare akuta vårdbehov, arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt vara den guiden i det komplexa vårdsystemet som de sjukaste behöver. I dag är vårdcentralen ingetdera.

Ändra föråldrade system

Efter Liberalernas styre i snart 16 år väljer varannan allmänläkare att jobba deltid, och patienterna blir runtbollad i systemet mellan vårdval, närakut och akut.

Sverigedemokraterna är inte bara villiga att satsa mer pengar på sjukvården utan vi är även beredda att ändra det föråldrade system som har byggts upp under L:s styre, där varken patient eller skattebetalare gynnas.