Hötorgets tunnelbanestation. Foto: Karoline Montero Araya

REPLIK: Kvotering gör inte kollektivtrafiken tryggare

"Vill ni ge stockholmarna den trygghet de förtjänar – våga då ta tag i våra problem på ett handlingskraftigt sätt. Om det så ska krävas både uniform och batonger", skriver flera representanter från Moderata ungdomsförbundet, MUF, i en replik till Vänsterpartiet i Region Stockholm.

  • Publicerad 13:52, 22 jul 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att bara arbeta med trygghetspersonalens personliga bemötande kommer inte få oss att känna oss tryggare. I debattartikeln “Uniform och batonger skapar inte trygghet” skriver fyra representanter för vänsterpartiet i region Stockholm, bland andra Anna Sehlin och Maria Mustonen, om ett mycket allvarligt problem: otryggheten i kollektivtrafiken.

Det här är ett ämne som måste tas på största allvar. Enligt ett flertal rapporter, bland annat den av länsstyrelsen utförda medborgarundersökningen 2019, har andelen länsbor i Stockholm som nyligen upplevt otrygghet i kollektivtrafiken ökat med 20% sedan 2011, en utveckling som är mycket problematisk. Och liksom skribenterna nämner, är unga kvinnor den grupp som är mest utsatt.

Tyvärr visar vänstern här åter prov på sin stora oförmåga att ta tag i samhällsproblemen. De åtgärder som föreslås i artikeln är nämligen varken effektiva eller relevanta.

Bland annat trycker skribenterna mycket på vikten av mer närvarande och kompetent personal i kollektivtrafiken – vilket förvisso är helt rätt. Samtidigt vill man emellertid rekrytera personal inte bara utifrån kompetens, utan även efter premisser som kön, sexuell läggning eller etnicitet. De allra flesta skriver förhoppningsvis under på att dessa faktorer varken avgör hur du utför ditt arbete, eller borde påverka dina chanser att få ett visst yrke på arbetsmarknaden. Dessutom skulle en sådan detaljerad kvotering kräva både tid och pengar, resurser som hade kunnat gå till att stärka trygghetsarbetet på beprövade sätt i kollektivtrafiken.

En annan åtgärd som föreslås är att ta trygghetspersonalen i egen regi, istället för att låta trygghetsarbetet bedrivas av vaktbolag upphandlade av trafikförvaltningen som i nuläget. I sin blinda tilltro till avprivatiseringar lär V se framför sig underverk så fort regionen tar på sig huvudansvaret, men i själva verket finns det absolut ingen garanti för att det skulle öka tryggheten. Om man vill ha mer kompetent personal i kollektivtrafiken borde vi snarare öka utrymmet för konkurrerande privata aktörer som vill bidra med sin förmåga.

Anna Sehlin och Maria Mustonen – er artikel gör mig tyvärr mer oroad än lugnad.

För samtidigt som berättelserna om unga kvinnor som inte vågar åka buss sent på kvällen av rädsla för övergrepp, och om tonårskillar som undviker att ta tunnelbanan ensamma för att undvika rån och misshandel, ständigt rullar in, lägger högt uppsatta stockholmspolitiker som ni medieutrymme på att sparka undan benen för privata vaktbolag och propagera för en snäv rekrytering av trygghetsvakter baserad på identitetspolitiska ideal snarare än kompetens. Vill ni ge stockholmarna den trygghet de förtjänar – våga då ta tag i våra problem på ett handlingskraftigt sätt. Om det så ska krävas både uniform och batonger.