Jan Jönsson, Liberalerna. Foto: Claudio Britos

Replik: Jämställdhet ska vara en självklarhet för alla barn och unga i Stockholm

"Vi har mycket kvar att göra för att nå jämställdhet, där verkar både jag och Lisa Palm (FI) vara överens om", menar socialborgarrådet Jan Jönsson i en replik.

  • Publicerad 13:40, 25 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Med jämna mellanrum framförs åsikten att idén om feminism och jämställdhet har gått för långt. Stockholmsenkäten, som visar att det aldrig tidigare varit så många unga tjejer som utsätts för sexuellt tvång som nu, bevisar tvärtom att vi har mycket kvar att göra. Det verkar både jag och Lisa Palm (FI) vara överens om.

Jag har sedan dag ett då jag tillträdde som socialborgarråd jobbat för att förhindra att fler unga dras in i kriminalitet. Höstens debatt om gängkriminalitet där partier tävlar om vem som kan komma med de hårdaste åtgärderna mot de grovt kriminella, har gjort mig än mer övertygad om att det är i arbetet med de unga som vi verkligen har chansen att vända utvecklingen. Det behövs mer tidiga förebyggande insatser. I det arbetet spelar jämställdhet en viktig roll.

Utmana destruktiva mansnormer är centralt

Därför är jämställdhetsperspektivet en viktig del i strategin för att motverka att unga dras in i kriminalitet, som jag lanserade förra året. Att utmana destruktiva mansnormer är centralt, eftersom den gängkriminella miljön bygger på att de våldsamma unga männen anser sig bevisa sin manlighet genom aggressivt beteende.

Jag har som rektor arbetat med programmet MVP (Mentors in Violence Prevention) där våld motarbetas genom arbete kring bland annat pojkars förhållningssätt till andras kroppar. Det arbetet har jag fortsatt som socialborgarråd genom att sprida programmet till fler skolor i Stockholms stad.

Sugardejting ett växande problem

Ett annat växande problem som politiken och vuxenvärlden måste uppmärksamma mer är fenomenet sugardejting. Det innebär att äldre män betalar för umgänge med unga tjejer och killar. Barn så unga som 13-14 år går med i sugardejtingsajter där de lockas med saker eller pengar för att gå med på att ”fika” med en äldre man. Snabbt hamnar de dock i en beroendeställning som leder till övergrepp och våldtäkt mot barn.

Därför har jag tagit initiativ till en ny överenskommelse som innebär att polisen och socialtjänsten ska jobba mer tillsammans för att hitta unga tjejer och killar på nätet som är på väg att dras in i den destruktiva sexhandeln. Den grönblå majoriteten har också lagt till prostitution och människohandel i stadens program för våld i nära relationer, problem som tidigare inte nämnts.

Politiken kan göra mycket men den kan inte göra allt. Föräldrarna har ett enormt stort ansvar inte bara som vårdnadshavare utan också som förebilder för sina barn. Det är där grunden för en bra uppväxt och sunda värderingar läggs. Det arbetet kan aldrig någon annan ersätta. Däremot ska vi från politikens sida fortsätta göra vårt jobb för att jämställdhet ska vara en självklarhet för alla barn och unga i Stockholm. När resultaten i Stockholmsenkäten är analyserade kommer vi att återkomma med fler genomtänkta åtgärder inom kort.

Läs inlägget av Lisa Palm (FI) här:

https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-vad-ska-majoriteten-gora-at-sexuella-overgreppen-bland-unga/reptik!6clQQmBiNtgyhSYyeiCIQQ/