Hur får man bäst lugn och ro i skolan? Liberalerna välkomnar att nu även Socialdemokraterna talar om tydligare mandat för lärarna. Foto: Mostphotos

Replik: Jag välkomnar att S äntligen kommit till insikt

Tack vare Stockholms grönblå majoritet finns idag - sedan något år tillbaka - centrala riktlinjer för trygghet och studiero, skriver skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) i en replik till ett debattinlägg av bland andra utbildningsministern Anna Ekström (S).

  • Publicerad 06:15, 14 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I en debattartikel i Mitt i Stockholm skriver utbildningsministern Anna Ekström (S) och oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S) att skolpersonalen behöver ett tydligare mandat för att kunna ingripa mot otrygghet i klassrummen på grund av stökiga elever. Socialdemokraterna hade under hela förra mandatperioden ansvar för Stockholms samtliga grundskolor och gymnasieskolor, deras försök att få bukt med problemet var otillräckliga. Jag välkomnar att de äntligen har kommit till insikt, men jag hade önskat att den hade kommit mycket tidigare.

Inte tydligt mandat att ingripa

Tack vare Stockholms grönblå majoritet finns idag - sedan något år tillbaka - centrala riktlinjer för trygghet och studiero. Riktlinjerna förtydligar de befogenheter och åtgärder som skolan ger skolpersonal och skolledare. De visar bland annat vilka disciplinära åtgärder som finns för att komma tillrätta med stökiga elevers uppträdande. Riktlinjerna infördes med anledning av det som Socialdemokraterna beskriver – att skolpersonalen i Stockholms skolor inte har känt att de har haft ett tydligt mandat att ingripa vid stökiga situationer. Det är glädjande att Socialdemokraterna nu har förstått behovet av dessa.

Under mandatperioden har den grönblå majoriteten också arbetat intensivt för att göra elevhälsan på skolorna mer tillgänglig. Alldeles för många elever mår dåligt och har det tufft att klara skolgången, därför säkerställer vi nu att de får professionell hjälp i tid.

Vi antar utmaningen!

Den grönblå majoriteten har dessutom infört ett så kallat förväntansdokument för Stockholms elever och föräldrar, som tydliggör vad de kan förvänta sig av skolan. Vi har också infört en trygghetsrapport som redovisas för utbildningsnämnden varje år. Den ska dels beskriva läget i skolorna, dels analysera vilka insatser som behöver göras. Våra elever och våra lärare förtjänar en bra arbetsmiljö så att de faktiskt kan arbeta på det som skolan är till för – att barnen ska få den kunskap som står i läroplanen.

Den grönblå majoriteten antar utmaningen och intensifierar arbetet som redan pågår. Så ser ett ansvarsfullt liberalt ledarskap ut!