Släpp marknaden fri, då byggs fler studentbostäder, menar Moderaterna Student i en replik. Foto: Anna Z Ek

Replik: Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning för att den saknar boende

Mindre detaljreglering och mer marknadsanpassning. Det är, enligt Moderata Studenter vägen till fler studentbostäder i en replik till ett inlägg av Stockholms studentkårer.

  • Publicerad 06:15, 14 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den 8 september 2021 argumenterade Stockholms studentkårer i en debattartikel i Mitt i Stockholm att en bostadsgaranti skulle lösa bostadsbristen för studenter. Men det som faktiskt behövs för att lösa problemet är mindre detaljreglering i bostadsbyggande och mer marknadsanpassade hyror.

Dagens bostadsmarknad är präglad av mängder av regler som gör byggande såväl svårt som dyrt. Att bygga billiga studentbostäder är därför inte attraktivt alls. Detta grundar sig bland annat i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen, som tvingar kommuner att följa regler kring var bostäder får byggas och hur det ska se ut inuti. Hade denna lag inte varit så pass detaljstyrande, med exempelvis hur mycket direkt solljus som ska finnas eller att det ska finnas förråd, hade man kunnat bygga såväl fler som billigare studentbostäder.

Konsekvensen av en hyresreglering som tvingar ner hyror på artificiellt låga nivåer är att det blir olönsamt att bygga studentbostäder. För att stimulera byggandet av billiga bostäder för studenter, bör hyresregleringen avskaffas. Enligt Timbro-rapporten ”I andra hand: Om hyresregleringens förlorare” är det framför allt unga och studenter som är de stora förlorarna på hyresregleringen, då dessa tvingas vända sig till andrahandsmarknaden. Detta beror på det efterfrågeöverskott som hyresregleringen skapar, som förs vidare till andrahandsmarknaden.

Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning för att det inte finns tillräckligt med bostäder. För att underlätta byggandet av fler studentbostäder behövs färre regler. Moderata Studenter vill därför:

√ Avskaffa plan- och bygglagen

√ Avreglera hyressättningen

√ Att fler studentbostäder ska byggas