De kommunala bostadsbolagen är en viktig del i att säkra den demokratiska kontrollen av bostadsmarknaden, skriver William Olsson, Språkrör för Grön Ungdom Stockholmsregionen. Foto: Pressbild/Mostphotos

Replik: Freda Stockholms hyresgäster från LUFs nyliberala projekt

LUFs nyliberala projekt att sälja ut alla de allmännyttiga bostadsbolagen står helt utan garantier för att marknaden ska ta över det ansvar som staden tar. Det riskerar att lämna de med sämst förutsättningar bakom, skriver William Olsson, Grön Ungdom.

  • Publicerad 15:17, 15 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Istället vill de förflytta ansvaret för den mänskliga rättigheten att ha en bostad från vårt gemensamma ägande till marknaden.

Två ledamöter i Liberala ungdomsförbundet (LUF) StorStockholms styrelse förde på denna debattsida fram förslag om att staden bör sälja sina tre allmännyttiga bostadsbolag. Premissen för deras resonemang baseras på en rad felaktiga påståenden om att allmännyttan inte bidrar till social omfördelning. 

Det som anförs är helt enkelt inte sant. Tvärtom ligger det i bolagens kärnuppdrag att arbeta med och tillhandahålla lägenheter för alla Stockholmare oavsett klass och bakgrund. Vi i Grön Ungdom menar tvärtom att dessa bolag är garanten för att alla människor i Stockholm ska ha råd med sitt eget boende. 

Mänsklig rättighet

LUF bortser helt från att ägardirektiven möjliggör en mängd olika boenden som gör att även mindre resursstarka har möjlighet att skaffa sin egen bostad. Istället vill de förflytta ansvaret för den mänskliga rättigheten att ha en bostad från vårt gemensamma ägande till marknaden. 

De kommunala bostadsbolagen är en viktig del i att säkra den demokratiska kontrollen av bostadsmarknaden. Via dessa tillhandahåller och bygger vi olika riktade lägenheter till särskilda grupper som möjliggör boenden för de som annars inte har råd att få bostad. 

Godkänner försörjningsstöd

Det är allting ifrån studentlägenheter, kompiskontrakt, försöks- och träningslägenheter, bostad först, förturslägenheter och skyddade boenden för våldsutsatta. Bolagen arbetar dessutom det som kallas Stockholmshus som möjliggör lägre hyror generellt. 

Stockholms stads bostadsbolag, till skillnad från de privata hyresaktörerna, godkänner bland annat därutöver försörjningsstöd som inkomstkrav. Det är en mycket viktig åtgärd för att alla Stockholmare ska kunna ges möjlighet till eget boende. 

De kommunala bostadsbolagen tillhandahåller dessutom större möjligheter till hyresgästinflytande. Vid exempelvis renoveringar har boende numera möjlighet att välja nivå på renoveringen och därmed kunna påverka den framtida hyran.

Oro för försäljning

Vi i Grön Ungdom Stockholmsregionen värnar om en bostadsmarknad som funkar för alla Stockholmare och som inte ger sig i kast med LUFs nyliberala projekt. Det står helt utan garantier för att marknaden ska ta över det ansvar som staden tar. Det riskerar att lämna de med sämst förutsättningar bakom.

Grön Ungdom skulle aldrig utsätta Stockholmare för den oro det innebär att få sitt hem sålt. Vi noterar att staden också delar denna syn och inte öppnat upp för försäljningar av bostäder till privata hyresaktörer. Låt det fortsatt förbli så.