En likvärdig skola står högt upp på agendan för skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Replik: Fler behövs i arbetet för en likvärdig skola

Dagens system, som gynnar de barn vars föräldrar är medvetna om friskolornas kösystem, är orättvist, anser skolborgarrådet i en replik till tre rektorers debattinlägg om #Ett Sthlm:s artikelserie om friskolorna och integrationen.

  • Publicerad 06:30, 11 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Friskolereformen är bra och jag värnar valfriheten, men reformen är i stort behov av att moderniseras för att möta 2021 års utmaningar. 

Det är ingen tvekan om att frågan om en likvärdig skola står högt upp på agendan för mig som skolborgarråd och huvudman för den kommunala skolan i Stockholms stad. Men för att få en mer likvärdig skola måste såväl kommunala som fristående huvudmän ta ett gemensamt ansvar för både etablering av skolor och för intaget av elever. 

Mer omfattande åtagande

Kommunens åtagande är betydligt mer omfattande än de fristående skolornas. När en friskola etablerar sig i ett område drabbas ofta den kommunala skolan av elevtapp. Skolpengen följer med eleven till den nya friskolan med följden att den kommunala skolan står utan peng men med kostnader. Samtidigt måste kommunen hela tiden ha tomma platser i beredskap för att ta emot nyinflyttade, nyanlända eller för elever vars friskola lägger ner. Trots att det vilar ett större ansvar på de kommunala skolorna än på de fristående har de samma finansiella förutsättningar. Det är inte rimligt. Här måste kommunen kompenseras och nyetableringar måste samordnas. 

Motverka segregationen

Friskolornas kösystem behöver också förändras. Det är glädjande att debattskrivarna tar sitt ansvar för att motverka skolsegregationen, men vi måste vara fler som arbetar för att öka likvärdigheten. Dagens system, som gynnar de barn vars föräldrar är medvetna om friskolornas kösystem, är orättvist. Vi liberaler vill att fler föräldrar ges möjlighet att göra ett aktivt val och tror att det är en viktig del i moderniseringen av friskolesystemet.

Jag ser fram emot att fortsätta diskussionen och besöka artikelförfattarnas skolor så snart coronapandemin har klingat av.