Peter Henricson, Sverigechef för Strömma, svarar Sverigedemokraterna om flytt av båthållpltaser. Foto: Strömma/Mostphotos

REPLIK: En flytt av båthållplatser underlättar för skärgårdsbor

Sverigedemokraternas debattartikel om att skärgårdsbåtarna ska utgå från Stockholm city bygger på ett missförstånd, skriver företaget Strömmas Sverigechef Peter Henricson. Förslaget gäller inte att flytta trafiken, utan att flytta bytesplatser för att göra det enklare för bofasta skärgårdsbor.

  • Publicerad 08:57, 21 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sverigedemokraterna i Region Stockholm menar i en debattartikel 9 september att skärgårdsbåtarna måste utgå från Stockholm city. Deras uppfattning bygger på ett missförstånd där de blandar ihop kollektivtrafik och turisttrafik.

I den så kallade Sjötrafikutredningen är ett av förslagen att flytta vissa bytespunkter för Waxholmsbolagets trafik från centrala Stockholm till längre ut i Skärgården. Syftet är självklart inte att komplicera resandet, utan att skapa mer effektiva färdvägar för bofasta och andra som använder Waxholmsbolagets båtar som kollektivtrafik.

Den turisttrafik som Sverigedemokraterna ser framför sig när de talar om besöksnäringen har en annan funktion och där är behoven annorlunda. Exempelvis är det viktigt att kunna förboka biljetter och på så sätt vara säker på plats. Det här gäller i synnerhet utländska turister som ofta planerar och bokar sin resa månader i förväg. Många näringsidkare i skärgården är också helt beroende av att turisterna garanterat kommer dit.

DEBATT: Skärgårdsbåtarna måste utgå från city

Vi som privat aktör i skärgårdstrafiken kan ge turisterna allt detta. Vi samarbetar självklart och ser till att skärgårdsresandet som helhet blir bra för alla resenärer. Vår och Waxholmsbolagets trafik är komplement för att skapa en infrastruktur som bidrar till en levande skärgård.

Det här visade sig extra viktigt nu i sommar då all båttrafik fick köras med reducerad kapacitet till följd av Covid 19-smittan. Samtidigt var intresset större för att komma ut i skärgården på ”hemester”. Genom utökad trafik och andra insatser kunde vi gemensamt klara trycket.

Därför behöver inte heller all sjötrafik samlas i Stockholm city. Där finns redan en livaktig och fungerande sjötrafik som tar hand om turismen.

Sjötrafikutredningen tänker alltså helt rätt. Dessvärre tycks beslutsfattarna inte ha full koll.