Ingen anledning för SD att oroa sig över Tencents investering, menar Martin Lindman, vd Doktor.se i en replik. Foto: Doktor.se

Replik: Dina patientdata är i trygga händer

Den oro som SD uttryckt om det kinesiska bolaget Tencents investering i Doktor.se är obefogad, skriver Martin Lindman, vd Doktor.se i en replik.

  • Publicerad 12:00, 9 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sverigedemokraterna i Region Stockholm har utryckt oro för att det kinesiska bolaget Tencent valt att investera i Doktor.se. En oro som är obefogad. All patientdata som hanteras av Doktor.se är i trygga händer enligt svensk datalagstiftning och kommer inte att delas någonstans. Ingen aktieägare har rätt att ta del av sekretessbelagda patientuppgifter. Det vore olagligt.

Mindre investering

Tencent har gjort en mindre investering i Doktor.se och är en av flera hundra aktieägare. I reella tal handlar det om ett aktieinnehav på mindre än 5 procent. Det är således en blygsam investering. Samtidigt är Doktor.se stolta över att vårt innovativa arbete rönt internationell uppmärksamhet. Vi är ett av de bolag i världen som ligger i framkant när det gäller att utveckla en teknisk plattform för digital vård. Det har gjort att internationella investerare vill vara med på vår framåtsyftande resa för att forma digifysisk vård av högsta kvalitet. Det är mycket glädjande för ett bolag grundat i Sverige.

Alltid redo att samverka

Doktor.se är alltid redo att samverka med alla engagerade aktörer i det viktiga arbetet för en tillgänglig och kvalitativ god vård. Oavsett om vården sker fysiskt eller digitalt. SD är självklart välkomna att ta kontakt med oss för ett möte där vi kan beskriva vårt arbete mer ingående.