Kulturnatt Stockholm blir digital i år. I en replik förklarar kulturnämndens ordförande varför han tycker att det är viktigt att inte utesluta Facebook. Foto: Mostphotos

Replik: Dålig idé att inte använda Facebook

"Att kulturlivet drabbas hårt av pandemin är vi alla smärtsamt medvetna om. Vi i Stockholms stad behöver göra vad vi kan för att lindra och stötta kulturen", svarar Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd, i en replik om Kulturnatten och vilka plattformar staden bör använda för att stötta musiker.

  • Publicerad 06:10, 2 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under det senaste året har staden jobbat på många fronter där vi bland annat infört tillfälliga krisstöd, hyresreduktioner, krislotsning med mera för att stötta kulturen. Vi har ställt om från stora festivaler till flera mindre corona-anpassade evenemang som gett jobb åt kulturskapare och efterlängtad kultur åt stockholmarna.

Insatser som gjort skillnad men det kommer att behövas ytterligare åtgärder. Stadens kulturbudget för 2021 är en historisk höjning med 62 miljoner kronor jämfört med 2020. En kulturbudget med tydligt fokus på att lindra pandemins konsekvenser för stadens kulturliv.

Kulturnatt ett av stadens viktigaste evenemang

Kulturnatt Stockholm är ett av stadens viktigaste kulturevenemang. Årets Kulturnatt äger rum den 24 april och blir liksom i fjol helt digital. Vår ambition är som vanligt att nå ut så brett som möjligt vilket också varit Kulturnattens styrka genom åren. Bara en sådan sak som att 50 % av kulturnattsbesökarna hittar till en ny kulturaktör för allra första gången visar att evenemanget är ett ypperligt tillfälle för kulturlivet att möta ny publik. Det bidrar också till en ökad kännedom om kulturutbudet i Stockholm. Under flera år har kulturaktörernas respons varit att de når nya målgrupper som annars inte kommer till dem.

Måste använda många kanaler för att nå ut

För att återigen lyckas med detta behöver vi arbeta med många olika kanaler för att nå ut. Evenemangets digitala huvudkanal är Kulturnattens webbplats. Där kan aktörerna delta med alla sorters innehåll. Därtill väljer staden att även sprida innehållet i sociala medier, inklusive Facebook. För att underlätta för medverkande aktörer har staden därför informerat om upphovsrättsliga regler att förhålla sig till.

Regler som är baserade på EU:s direktiv om upphovsrätt från 2019 och som syftar till att skydda upphovsmakarna genom att bland annat att ålägga de största internetplattformarna att betala skapare av innehåll. Direktivet garanterar att konstnärers rättigheter genomdrivs även i den digitala världen och skyddar på så sätt musiker och andra kreatörer från att deras verk sprids okontrollerat på nätet.

EU-direktivet ligger till grund för regler

EU-direktivet som alltså ligger till grund för Facebooks regler, bör inte vara föremål för denna debatt. Frågan som däremot drivs av debattörerna är att staden överhuvudtaget inte ska använda sig av Facebook som kanal under Kulturnatten. Vi tycker det vore en dålig idé. I synnerhet om vi ska lyckas med att nå ut brett till nya målgrupper i olika åldrar. Åsikten om att Stockholms stad bara ska sända festivalen på sin hemsida eller ”hitta andra partners än Facebook” skulle inte gagna festivalens genomslag. Det skulle knappast heller gagna kulturutövarna i en svår tid, om nu någon på allvar skulle tro det.

Att nå ut stöttar arrangörerna

Debatten handlar om frågan, bör Kulturnatten använda Facebook som ett av flera verktyg för att nå en bred publik? Mitt svar på den frågan är Ja. Att stötta arrangörerna i att nå ut och erbjuda stockholmarna kultur är en av flera insatser vi gör för att stå upp för kulturlivet.