Replik: Coronakrisen beaktas i regionens stöd till studieförbunden

Stockholms stora studieförbund gick tidigare i vår ut i en vädjan till Region Stockholm och länets kommuner om att inte låta coronaåret 2020 ligga till grund för framtida bidrag. Nu ger Cecilia Elving (L), kulturnämndsordförande i Region Stockholm, sitt svar.

  • Publicerad 14:06, 4 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronakrisen har med full kraft slagit mot Stockholmsregionen. I samspel med de åtgärder som vidtagits för att stävja virusspridningen har människors ändrade vanor och beteenden medfört en stor påverkan på civilsamhället. Få sektorer – låt det vara folkbildning, idrott eller föreningsliv – är så beroende av att människor samlas och möts fysiskt.

Studieförbunden i länet påverkas stort. De delar av studieförbundens verksamheter som inte kan genomföras digitalt eller på distans har ställts in. Det gör att studieförbundens ekonomi påverkas negativt genom inkomstbortfall av bland annat kursavgifter, samtidigt som fasta kostnader för exempelvis lokaler kvarstår.

Studieförbunden har därför i skrivelser framfört en önskan till Region Stockholm och länets kommuner om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för medelsfördelningen till studieförbunden vare sig i år eller kommande år. De har också uppmärksammat det uppkomna läget i en debattartikel (20/4).

För att stödja studieförbundens viktiga verksamhet beslutade Region Stockholms kulturnämnd den 27/5 att den framtida medelstilldelningen till studieförbunden beaktar coronakrisen och dess påverkan på studieförbundens verksamheter. Därtill togs ett beslut om ett särskilt kulturstöd om 6,4 miljoner kronor i syfte att stötta kulturaktörer i Stockholmsregionen med anledning av pandemin.

Även om dessa åtgärder inte kommer att lösa alla de utmaningar som kultursektorn står inför så är detta viktiga beslut för folkbildningen och kulturen i Stockholmsregionen. Genom gemensamma kraftansträngningar på lokal, regional och framförallt nationell nivå ser vi till att ha ett levande kulturliv även efter krisen.

Debatt: Låt inte coronaåret 2020 avgöra bidragen

Cecilia Elving (L), kulturnämndsordförande, Region Stockholm Foto: Liberalerna i Region Stockholm