Det måste bli uppenbart för var och en att Centerpartiets politik i realiteten innebär fyrkantiga betonglådor – som nya Liljevalchs på Djurgården – och inskränkning av valfriheten genom att slå mot bilisterna, skriver Gabriel Kroon och Linnéa Vinge (SD). Foto: Pressbilder/Arkivbild Mitt i

Replik: Centerns betonglådor förfular Stockholm

Sverigedemokraterna är en röst för vacker stad med områdesanpassad arkitektur, fylld med grönytor som inte förtätas bort. Framför allt är vi en röst mot de politiska pekpinnarna som tvingar vanliga stockholmare att ställa av bilen, skriver SD:arna Gabriel Kroon och Linnéa Vinge.

  • Publicerad 06:15, 1 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Centerpartiets politik i innebär fyrkantiga betonglådor och inskränkning av valfriheten genom att slå mot bilisterna.

REPLIK på Centerpartiets inlägg ”SD:s bilfixering gör hela stan till en öken”.

Efter den senaste mandatperioden i majoritetsstyre med Helldéns Miljöparti är Jonas Naddebo (C) ansvarig för den förfulning, förtätning och bortbyggnation av grönytor som Stockholm stad har genomfört.

Sverigedemokraterna är den konservativa rösten för bevarande och försiktigt stadsbyggande, men framför allt en röst mot de politiska pekpinnarna som tvingar vanliga stockholmare att ställa av bilen. Vi står för valfriheten där var och en ska ges det obehindrade valet mellan bil, kollektivtrafik och cykel.

Aktivt försvårar bilanvändandet

Naddebo (C) är svaret skyldigt när grönytor i snabb takt byggts bort och bostadsområden förlorar sin närhet till naturen, när det kroniska underskottet av såväl idrottsplatser som sporthallar tvingar ungdomsföreningar att boka träningstider närmare midnatt och när kommunalpolitiker aktivt försvårar bilanvändandet i strid mot medborgarnas faktiska resvanor.  

Sverigedemokraterna är en röst för vacker stad med områdesanpassad arkitektur, fylld med grönytor som inte förtätas bort samt livliga kulturscener och mötesplatser. En röst för god tillgänglighet till idrottsplatser och sporthallar som främjar fysisk aktivitet hos barn och unga.

Cykel när vädret tillåter

En röst för att medborgare ska ha möjlighet att ta sig fram med bil utan att behöva stå i långa bilköer, välja cykeln när vädret tillåter och att en trygg och tillgänglig kollektivtrafik blir än mer attraktivt alternativ till bilen. 

Alla varken kan eller vill använda bilen. Men bilen är ett viktigt transportslag, som inte bara står för bekvämlighet utan även för frihet. För många utgör bilen ett naturligt komplement till kollektivtrafiken eller cykeln som i högre utsträckning används under sommarhalvåret.

Elektrifieras i snabb takt

Vi instämmer i att hela innerstaden inte kan eller ska vara bilburen, men möjligheten måste finnas att välja bilen, särskilt när bilarna i snabb takt elektrifieras och minskar sina utsläpp.  

Det måste bli uppenbart för var och en att Centerpartiets politik i realiteten innebär fyrkantiga betonglådor – som nya Liljevalchs på Djurgården – och inskränkning av valfriheten genom att slå mot bilisterna. De talar vackert om kulturliv och idrottsplatser men agerar inte. Kommunvalet 2022 kommer att stå mellan Sverigedemokraterna och de övriga.