Under pandemin har många gått på bak i bussen och biljettkontrollanterna slopades under en tid. Helt fel, menar SD i en replik. Foto: Arkivbild: Mikael Andersson

Replik: Biljettkontroller behövs nu mer än någonsin

Smittspridningen ökar inte av biljettkontroller utan av trängseln i kollektivtrafiken, menar Sverigedemokraterna i en replik till Vänsterpartiets debattartikel om att biljettkontrollerna borde avskaffas.

  • Publicerad 06:15, 12 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under den pågående pandemin har Region Stockholms kollektivtrafik haft en historisk intäktsförlust som framförallt har berott på ett minskat antal resenärer. Däremot har resenärer som saknar giltig biljett, det vill säga plankare, i stället ökat. Kostnaden för pandemiplankningen beräknades uppgå till över en miljard kronor under förra året.

När biljettkontroller utfördes senare under pandemiåret 2020 visade det sig att det var så många som åtta av tio personer ombord på bussar som inte betalade för sig. Ett av skälen var bland annat det som oppositionsregionråd Anna Sehlin (V) förespråkar i sin debattartikel, nämligen avsaknaden av biljettkontroller. Under förra året gav man inte heller de resenärer som var tvungna resa med kollektivtrafiken – och som ville betala för sin buss- eller båtresa – en möjlighet till att göra rätt för sig.

Antalet platser måste begränsas

Smittspridningen ökar inte av biljettkontroller utan av trängseln i kollektivtrafiken. Ett problem som borde ha åtgärdats för länge sedan. Sverigedemokraterna föreslog redan i början av pandemin att antalet platser på bussar och tåg måste begränsas och att samtliga av bussarnas dörrar skulle öppnas. Fler kortläsare behövde installeras och förarmiljön skulle bli säkrast av en permanent avskärmning. Trots att det fanns en betydande politiskt vilja i Region Stockholm har påstigning genom samtliga dörrar uteblivit och trängseln har fått fortgå. Pandemin är ännu högaktuell och trots risken för fortsatta intäktsförluster inom SL, likt förra årets, finns inte fler kortläsare i sikte.

Inga fripassagerare

Vi ska inte ha fripassagerare eller obehöriga i vår kollektivtrafik. Särskilt inte då dessa bidrar till intäktsbortfall i vår skattefinansierade verksamhet och bidrar till ökad trängsel. Biljettkontrollerna måste fortsätta för att just motverka detta. Vi hoppas fortfarande på att de åtgärder som Sverigedemokraterna efterfrågade redan i början av pandemin – och som vi tvingas att fortsätta efterfråga – införs. De behövs för att skydda våra resenärer och de som varje dag arbetar i kollektivtrafiken.