Region Stockholm har satsat stort på vårdcentraler och husläkare, över en miljard under senaste mandatperioden, skriver Anna Starbrink (L) och Lars Rådén (M). Foto: Pressbilder/Mostphotos

Replik: Alla som vill ha fast läkare ska få det

Alla som vill ha en fast läkare ska också få det. Därför har vi riktat satsningar på just tillgången till fasta läkare, där vårdcentraler som kan erbjuda patienterna det premieras, skriver Anna Starbrink (L) och Lars Rådén (M) som svar till Stockholms distriktsläkarförening.

  • Publicerad 12:15, 11 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

De digitala verktygen är ett fantastiskt hjälpmedel för läkare och underlättar för patienter, inte minst äldre och långvarigt sjuka med många vårdkontakter.

REPLIK på inlägget "Ge stockholmarna den faste läkare de vill ha" av Ylva Sandström, Stockholms distriksläkarförening.

Region Stockholm har satsat stort på vårdcentraler och husläkare, över en miljard under senaste mandatperioden. I budget för 2022 får vårdcentralerna 250 miljoner mer, plus 100 miljoner för återhämtning och för att kunna hantera uppskjuten vård efter pandemin.

Ännu inte nöjda

Med vårt ersättningssystem fördelas resurserna utifrån individens ålder och vårdbehov. Samtidigt har andelen med en fast husläkare på sin vårdcentral ökat. Det är framsteg, men innebär inte på något sätt att vi är nöjda.

I en debattartikel skriver Ylva Sandström bland annat att fler borde få fast läkare på sin vårdcentral. Vi kan bara instämma. Under mandatperioden har det varit en högt prioriterad fråga, och månad för månad har fler också fått en fast läkare. Över 90 000 fler bara sedan november förra året.

Riktade satsningar

Nu är 3 av 5 listade på en fast, namngiven läkare. I patientenkäten från 2021 är det också 3 av 5 som svarar att de får träffa samma läkare vid sina besök på vårdcentralen i Region Stockholm (60,5 procent mot 51,3 procent rikssnitt). Ännu viktigare är förstås att man får träffa den läkare man känner störst förtroende för och det gällde ännu fler, nästan 8 av 10 (78,9 procent mot 76 procent rikssnitt).

Vi vill fortsätta framåt på den inslagna vägen. Alla som vill ha en fast läkare ska också få det. Därför har vi riktat satsningar på just tillgången till fasta läkare, där vårdcentraler som kan erbjuda patienterna det premieras.

Fantastiska digitala hjälpmedel

Kontinuiteten med en fast läkare är viktig – men en trygg primärvård handlar också om tillgänglighet. Region Stockholm är förvisso ledande i landet men det är inte gott nog. Primärvården måste alltid kunna ge snabb vård av hög kvalitet, till alla som behöver.

De digitala verktygen som kommit på senare år är ett fantastiskt hjälpmedel för läkare och underlättar för patienter, inte minst äldre och långvarigt sjuka med många vårdkontakter.

Fler allmänläkare behövs

Men digital vård ska inte vara en separat vårdform. I Region Stockholm vill vi att digital vård finns tillgänglig när det passar och erbjuds av samma vårdcentral där man gör sina fysiska besök, helst med samma läkare som utför vården. Digitalt när det passar digitalt och fysiskt när det behövs och önskas.

För att lyckas med en tillgänglig och kvalitativ primärvård behövs också fler allmänläkare – och att läkarna får tid att vårda sina patienter. Det behövs också många andra professioner som alla har sin kompetens att tillföra teamet på vårdcentralen: distriktssköterskor, psykologer, dietister, arbetsterapeuter och så vidare.

Fast husläkare

En fast namngiven husläkare, som man får ha återkommande kontakt med, och som man kan träffa både digitalt och fysiskt: det är en avgörande del av framtidens moderna vårdcentraler.