Stockholmsprio. Carl Nordblom,ordförande för MUF Stockholm.

Regeringens nycker drabbar stockholmarna

Nytt utjämningssystem och ny fastighetsskatt - förslag som drabbar stockholmarna hårt enligt Moderata ungdomsförbundet. "Om Centerpartiet och Liberalerna på riktigt står på stockholmarnas sida måste de också förmå sina riksdagspolitiker att stoppa regeringens strida ström av stockholmsfientliga förslag" skriver Carl Nordblom, MUF.

  • Publicerad 11:55, 2 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

De grönblåa majoriteterna i regionfullmäktige och i Stockholms stadshus har rönt stora framgångar: tryggheten har ökat, kollektivtrafiken blir ständigt bättre och vården kommer närmare människan.


Men Stockholms län står ändå inte utan utmaningar. Det finns fortfarande mycket som kan göras för att utveckla sjukvården, förbättra arbetsmarknaden och fortsätta bygga bostäder. Om Centerpartiet och Liberalerna på riktigt står på stockholmarnas sida måste de också förmå sina riksdagspolitiker att stoppa regeringens strida ström av stockholmsfientliga förslag.

Ända sedan den socialdemokratiska regeringens tillträde har Stockholms län betraktats som en kassako. Senast för ett år sedan lanserades det nya utjämningssystemet som kommer att dränera Stockholms läns kommuner och region på sammanlagt 1.7 miljarder kronor årligen. Det motsvarar ungefär 1000 kr per invånare som regionen och kommunerna går miste om.

Nyligen har det också hörts röster i rikspolitiken som förespråkar att damma av den gamla fastighetsskatten. Även detta vore direkt stockholmsfientligt. Ett av förslagen i omstartskommissonens nylanserade antologi är exempelvis en fastighetsskatt om en procent på småhus såväl som bostadsrätter. För en barnfamilj i Stockholm med ett boende värt drygt fyra miljoner skulle det innebära en femdubbling från dagens fastighetsavgift. Boendena i Stockholm är redan mer än nog dyra.

Ännu har inte regeringspartierna lanserat något eget förslag om att återinföra fastighetsskatten, men med tanke på att Magdalena Anderssons inställning tycks vara att vad som helst kan beskattas utan gränser är det nog bara en tidsfråga. När den dagen väl kommer måste regeringens sammarbetspartier sätta ned foten om de på allvar värnar om stockholmarna.

Också pandemin har satt hög press på stockholmsregionen och även på den punkten sviker regeringen Stockholm. I veckan meddelades att regionerna inte får de nödvändiga resurserna för att kompensera för inkomstbortfallen i kollektivtrafiken. Det är en kristallklar konsekvens av att C och L inte tagit regionernas och stockholmarnas parti i budgetförhandlingarna.

Samarbetet med Liberalerna och Centerpartiet fungerar bra i Stockholms län, men om det ska fungera även i framtiden måste de också ta sitt ansvar för länet nationellt och stå upp mot regeringen.