”Rädda skogsområdet i södra Tyresta”

Lina Rigney Thörnblom skriver att det bara finns två sätt att stoppa avverkningarna i södra Tyresta naturreservat.

  • Publicerad 15:00, 11 mar 2019

Mitt i Tyresta natureservat ringlar flera spår av skogsmaskiner rakt in i skogen.

Det är KMN Förvaltning AB som har skapat ”basvägar” – kört sönder mark och vegetation med skogsmaskiner – för att kunna avverka skog.

Tyresta naturreservat innefattar landets största sammhängande urskogsområde söder om Dalälven.

Att Stiftelsen Tyrestaskogen klubbade igenom rätt att avverka i vårt finaste naturreservat är en fullständig skandal

Lina Rigney Thörnblom

Reservatet ska ”bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattemiljöer samt växt- och djurliv”, slår skötselplanen fast.

Men i den södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, av KMN Förvaltning AB, trots att det ligger inne in naturreservatet.

”Gallringarna i Tyresta följer föreskrifterna”

De fick igenom egna regler i skötselplanen för sin del av naturreservatet, ”skötselområde C”, där de får rätt att bedriva skogsbruk för ekonomisk vinning, inklusive att kalhugga.

Att Stiftelsen Tyrestaskogen – där Haninges politiker, inklusive ”Miljöpartiet” fanns representerade – klubbade igenom rätt att avverka i vårt finaste naturreservat är en fullständig skandal.

Stoppa avverkningarna och ta fram ett nytt förslag till skötselplan i skötselområde C som inte tillåter skogsbruk

Lina Rigney Thörnblom

Området som de nu kört sönder och riskerar drabbas av större avverkningar har pekats ut som en viktig tjäderspelplats.

Kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap har startat en namninsamling på nätet och kräver att Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och KMN Förvaltning AB hittar en lösning snabbt för att ge skogen ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat.

Stoppa avverkningarna och ta fram ett nytt förslag till skötselplan i skötselområde C som inte tillåter skogsbruk.

Om ägaren inte är beredd att gå med på en ny skötselplan där naturreservat ska få vara naturreservat på riktigt måste kommunen eller länet köpa marken för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen.

Lina Rigney Thörnblom
Aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap

”Gallringarna i Tyresta följer föreskrifterna” – läs Tyresta nationalparks chef svar på debattinlägget här.