Folkbiblioteken är en stor tillgång, skriver Per Sungren, före detta kulturborgarråd Foto: Läsarbild arkivfoto

”Privatisera inte våra bibliotek!”

Det nya kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) har öppnat för en privatisering av biblioteken i Stockholms stad. Det skulle slå sönder ett fantastiskt väl fungerande system som gör böcker tillgängliga för alla, skriver Per Sundgren, som var kulturborgarråd (V) 1988–1991.

  • Publicerad 08:20, 7 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Som före detta kulturborgarråd tar jag med intresse del av vad det nya kulturborgarrådet Jonas Naddebo vill åstadkomma. Han vill lyfta kulturfrågorna, säger han och det låter ju bra. Framför allt vill han ha ”en ny bibliotekspolitik”. Bibliotek bör överföras till privat drift. Ja, inte samtliga nu omedelbart, men ”ett eller annat till att börja med.”

Men detta är ju absolut ingenting nytt. Precis så här lät för 30 år sedan när jag blev kulturborgarråd. Kulturen borde konkurrensutsättas och göras mindre beroende av statliga och kommunala pengar. Om barnomsorg och akutsjukvård kunde skötas av privata företag varför inte också bibliotek?

Då var det framför allt Moderaterna som var drivande för att kommersialisera kulturlivet, medan jag som kulturborgarråd (V) ofta kunde söka stöd över blockgränsen hos kulturengagerade liberaler och centerpartister till försvar för kulturen.

Vad den nya bibliotekspolitiken skulle bestå i förutom då att privatisera ett antal bibliotek blir jag inte klar över efter att ha läst ett antal intervjuer med Jonas Naddebo. Han vill ha en utveckling och ”få in mer kultur i biblioteken”. Är det något fel med böcker?

Jonas Naddebo har jobbat på byggföretaget Skanska och ”har branschens erfarenheter” med sig in i arbetet. Jag undrar vilka erfarenheter han har som biblioteksbesökare och deltagare i Stockholms kulturliv.

Men visst, erfarenheter från det privata näringslivet är ingen nackdel, men de får absolut inte göras till modell för kulturpolitiken.

Våra folkbibliotek är basen för en demokratisk kulturpolitik. De ska inte drivas av privata intressen. Deras uppdragsgivare ska vara medborgarna. Den oerhörda styrkan i folkbiblioteken är att de ingår i ett nationellt system. Med ditt lånekort kan du gå in på vilket folkbibliotek som helst och du har tillgång till, inte bara böckerna i det biblioteket, utan alla böcker i hela vårt bibliotekssystem.

En privatisering är första steget mot att slå sönder detta fantastiska och väl fungerande system.

Per Sundgren